Tajemství české minulosti č. 82

Navždy ztracené země Koruny české
Výběr z obsahu: 
  • Královna se zlou pověstí
  • Jeho Jasnost Lichtenštejn
  • Muž o vědu a vlast velezasloužilý
  • Zbraň hrdiny dvou světadílů
  • Bílé světlo v ulicích


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Ženy v historii

Královna se zlou pověstí
Postava Barbory „černé královny“ či „německé Messaliny“ je opředená celou řadou mýtů a legend. Jaká ve skutečnosti byla druhá manželka uherského krále Zikmunda?

Konflikt

Za císaře, nebo revoluci
Roku 1848 zasáhla Evropu vlna revolucí, přičemž důstojníci z českých zemí stáli na obou stranách barikády. Kdo potlačoval vzpoury a kdo naopak velel revolucionářům?

Osobnost

Jeho Jasnost Lichtenštejn
František I. z Lichtenštejnu se od mládí angažoval v politice. Zasloužil se o sblížení Rakousko-Uherska s Ruskem a arcivévoda František Ferdinand o něm uvažoval jako o předsedovi vlády

Klenoty Koruny české

Vodní hrad v Zahradě Čech
Gotický hrad Budyně nad Ohří byl postaven ve 13. století a později se několikrát přestavoval. Největšího rozvoje doznal za Zajíců z Házmburka

Politika

Ztracené země Koruny české
Za vlády Přemyslovců a Lucemburků byla k Čechám a Moravě připojena celá řada okolních zemí. Pracně budované soustátí ale rozmetal vír válek 17. a 18. století

Věda

Muž o vědu a vlast velezasloužilý
S trochou nadsázky lze říct, že jméno Jana Evangelisty Purkyně potkáváme na každém rohu. Jen málokdo tolik propojoval vědu a umění jako tento univerzitní profesor, vlastenec a básník

Archeologie

V čem bydleli venkované?
Středověká vesnická stavení dnes už většinou nacházíme jen ve skanzenech. Jak vypadala středověká obydlí a co se z nich dochovalo do současnosti?

Umění

Fakta a fikce Skleněného pokoje  
Román Skleněný pokoj je částečně inspirován skutečným osudem vily Tugendhat. Čemu z hlediska historických faktů můžeme v bestselleru věřit a co už je autorova licence?

Na pranýři

Sežraný kunštátský rychtář
Vyznavači kalicha s katolíky se k sobě vždycky měli jako oheň a voda. Proč předložil pan Boček svého rychtáře katolickým kněžím k snědku a je tato historika vůbec pravdivá?

Artefakt

Zbraň hrdiny dvou světadílů
Roku 1794 se svobodní zednáři pokusili vysvobodit z olomoucké pevnosti celosvětově známého hrdinu, generála Lafayetta. Jednou z památek na tuto akci je i zdobený kord

Detektivka

Případ brněnských gangsterů
V březnu roku 1936 řešili brněnští kriminalisté neobyčejný detektivní případ. Vydírání židovského továrníka přineslo nečekané zvraty a nádech amerických dobrodružných románů

Historická perlička

Král s maniodepresí
Mocný král Václav II. to neměl v životě jednoduché. Byl křehké tělesné konstrukce a po celý život trpěl těžkou neurózou

Obrazem

Šporkovo vítězství nad Turky
Hlavní sál zámku v Lysé nad Labem zdobí nádherná freska znázorňující bitvu u Sv. Gotthardu. Malbu si nechal zhotovit hrabě Špork, aby tak připomněl slavné činy svého otce 

Technika

Bílé světlo v ulicích
Plynové lampy se ve městech začaly objevovat od poloviny 19. století. Plynové světlo znamenalo revoluci ve veřejném osvětlení a postupně se rozšířilo až do okresních měst

Češi za hranicemi

První Češka na cestě kolem světa
Ačkoliv její jméno upadlo v zapomnění, drží Barbora Markéta Eliášová několik prvenství. Jako první Češka vykonala samostatnou cestu kolem světa a navštívila všechny kontinenty

Infografika

Pomník frontových nepřátel
Vojenský hřbitov u pevnosti Josefov ukrývá celou řadu hodnotných výtvorů kameníků, kovolitců i sochařů. Mezi nejzajímavějším patří pomník ruských zajatců

Jak se žilo

Návrat do totalitní vlasti
Během komunistické diktatury odešly na Západ desetitisíce lidí. Život v cizině s sebou ale přinášel řadu potíží, a mnozí se proto rozhodli vrátit zpět. Co je ve vlasti čekalo?

Rozhovor

Krůček k ženské vzdělanosti
První český ženský spolek nazvaný Americký klub dam představoval důležitý motor ženské emancipace v 19. století. Revoluční počin se ale neobešel bez nedůvěry a veřejného ostouzení

Zpět na Tajemství české minulosti