Tajemství české minulosti č. 86

Osudový omyl Lídy Baarové
Výběr z obsahu: 
  • Severské Brno
  • Z Poděbrad na carský trůn
  • Bohemané proti Frankům
  • Ožehavé dekrety
  • Odsouzení mistra Jana

Téma: první Češi na OH

Před 124 lety se konaly první novodobé olympijské hry. Čeští sportovci se jich sice nezúčastnili, ale druhé si již ujít nenechali. Právě v Paříži roku 1900 získali i své první medaile. V jakých disciplínách vynikali a jak se podíleli na šíření olympijské myšlenky?  

Oslava antické eurytmie
Zvítězit a být vidět
Diskobolos z Postřižína

Politika

Boje o dědictví  Přemyslovců
Vražda mladého přemyslovského krále Václava III. způsobila doslova zemětřesení na tehdejší politické scéně. Ve vzniklém mocenském vakuu vypukl chaos

Infografika

Severské Brno
Obléhání moravské metropole Švédy za třicetileté války není jedinou stopou, již ve městě Seveřané zanechali

Oživlá historie

Kdo přijímá vás, přijímá mne
Poutě na svatá místa byly ve středověké společnosti velice populární, trvalou připomínkou na jejich absolvování měly být poutní odznaky

Ženy v historii

Kontroverzní ikona
Životní příběh herečky Lídy Baarové je plný nečekaných zvratů, dobrodružných zápletek, nádechu pikanterie i dohadů a pomluv

Češi za hranicemi

Z Poděbrad na carský trůn
Při sledování rozrodu Jiřího z Poděbrad zjistíme, že „po krvi“ dosáhl až na carský stolec. Jeho krev totiž kolovala v žilách ruských carů

Konflikt

Bohemané proti Frankům
Ani po čtyřiceti dnech obléhání Canburgu se mohutné franské armádě nepodařilo hradiště dobýt

Klenoty Koruny české

Mekka lázeňství
Nejznámější české lázeňské středisko Karlovy Vary netvoří jen termální prameny a kolonády

Dokument

Ožehavé dekrety
I po několika desítkách let budí prezidentské dekrety vydávané Edvardem Benešem v letech 1940–1945 mnoho protichůdných emocí

Umění

Odsouzení mistra Jana
Brožíkův obraz Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém zachycuje okamžik vynesení rozsudku nad českým reformátorem

Osobnost

Ironický kníže
Kníže František Josef z Ditrichštejna pokrokovými názory předběhl dobu, ale také kvůli nim přišel o místo na výsluní císařské přízně

Náboženství

Karolinum vs. Klementinum
Soupeření Karolina s Klementinem nelze vidět pouze jako soustavné přetahování o studenty v zrcadle jejich víry, ale též jako akademické pnutí plné inspirace

Hospodářství

Šikovné české ručičky
Mnoho českých vynálezů bylo odcizeno a kopírováno v zahraničí. Avšak ani Češi nezaostávali v průmyslové špionáži

Rozhovor

Podnikavý pan z Jelčan
Věhlasný architekt třeboňské rybniční sítě Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan nebyl jen úspěšným rybníkářem

Jak se žilo

Vivat Leopoldus II.
Ke korunovaci Leopolda II. českým králem se upínaly mnohé naděje českých stavů, obrozenců a učenců, ale i obyčejného lidu

Historická perlička

Nenapravitelný zemský škůdce
Mikuláš z Potštejna patřil k největším odpůrcům  Lucemburků v Čechách

Obrazem

Osudové volby
Volby roku 1946 se měly stát jedním z významných mezníků domácího poválečného vývoje na cestě k vytvoření nové demokracie

Literatura

Hlas duchovní labutě
Cestu ke spasení měly baroknímu člověku ulehčit sbírky kázání, mezi nimiž získalo na popularitě dílo kazatele Bilovského

Archeologie

Nadčasový půvab i extravagance
Ženy jsou za šperky mnohdy ochotny utratit jmění, a nejinak tomu bylo i v minulosti. Čím se zdobily v pravěku?

Rodokmen

Mezi Berlínem a Vídní
Statky hornoslezského rodu Lichnovských se vlivem válek nacházely na území Rakouska i Pruska. Ke kterému státu se nakonec rod přiklonil?

Zpět na Tajemství české minulosti