Tajemství české minulosti č. 89

První český král Vratislav II.
Výběr z obsahu: 
  • Valuty z Ameriky
  • Chrámy matky přírody
  • Gustav na Veveří
  • Humor našich předků
  • Milovnice umění a moderní architektury

Téma: první český král

Českému knížectví, jehož vládce si dosud volil sbor předáků a urozených Čechů, se dostalo velké pocty – jeho panovník, kníže Vratislav II., získal roku 1085 od římského císaře Jindřicha IV. za věrné služby královskou korunu. Šlo o nesporný úspěch, přesto v českých zemích tento titul ne všichni vítali s radostí.   

  • První český král
  • Nejvzácnější z rukopisů
  • Tři kněžny Čech

Politika

Valuty z Ameriky
V období socialismu zastávalo Československo neoficiální pozici „ambasadora“ vztahů východního bloku s Latinskou Amerikou

Infografika

Chrámy matky přírody
Vydejte se s námi na procházku po Moravském krasu, jednom z nejrozsáhlejších jeskynních systémů v Evropě

Na pranýři

Smrt věrného zrádce
Jan Smiřický ze Smiřic se propracoval mezi nejvýznamnější domácí šlechtice své doby, konspirace proti zemskému správci Jiřímu z Poděbrad mu však zlomila vaz

Historická perlička

Gustav na Veveří
Kaple Nanebevzetí Panny Marie poblíž moravského hradu Veveří se na osm let stala místem posledního odpočinku švédského krále Gustava IV.

Archeologie

Uchatá elegance
V období vrcholného středověku se v českých zemích prosadila nová móda z Bavorska – konvice se třmenovým uchem

Oživlá historie

Když hlad svírá žaludek
Obava z nedostatku potravy trápila středověké obyvatelstvo téměř každou zimu. I tehdy si ale lidé dokázali poradit

Umění

„Aby nemuseli nakonec žebrati“
Budova pražské Invalidovny z roku 1732 je architektonickým skvostem vrcholného českého baroka

Život v historii

Humor našich předků
Slovní hříčky, vtipné glosy i štiplavá satira. Naši předkové se smáli laskavým přirovnáním i obhroublostem

Ženy v historii

Milovnice umění a moderní architektury
Život Grety Tugendhat je neodmyslitelně spojen s vilou, kterou pro ni a jejího manžela nechal zbudovat její otec, bohatý podnikatel Alfred Löw-Beer

Historická detektivka

A jemu hrdlo podřezala…
V jihočeské vsi Šamonice došlo k trojnásobné vraždě šlechtice Václava Loreckého a jeho dvou nedospělých synů

Osobnost

Moravský mecenáš
Kníže Jan II. Lichtenštejn se během své dlouhé vlády vydatně zasazoval o podporu průmyslu, umění i ochrany přírody

Klenoty Koruny české

Cimburské cimbuří
Hrad na úpatí moravského pohoří Chřiby nedokázal dobýt moravský markrabě Jan Jindřich ani švédští vojáci během třicetileté války

Dokument

Nástupnictví ženám
Vydáním pragmatické sankce císař Karel VI. sledoval nejen zajištění nedělitelnosti habsburského soustátí, ale také úpravu nástupnické posloupnosti

Hospodářství

S konzumem na věčné časy
Centrálně řízené socialistické hospodářství vedle nedostatku zboží a front téměř na všechno vyprodukovalo také několik zajímavých potravinářských výrobků

Konflikt

Českomoravská anabáze
Pruská vojska se od neúspěšně obléhané Olomouce stahovala přes Čechy zpět do Slezska, rakouská armáda ale jejich ústupu nedokázala naplno využít

Obrazem

V náručí T. G. M.
Když se československý prezident jedné červnové neděle roku 1928 vrátil z inspekční cesty po Moravě, zanechal po sobě jistou ikonickou fotografii

Náboženství

Hřeb z Kristova kříže?
V premonstrátském klášteře v jihočeském Milevsku se v polovině roku 2020 uskutečnil převratný nález jedné z pašijových relikvií

Rodokmen

Od politiky k podnikání
Slezský rod Schaffgotschů zapustil v českých zemích kořeny v politické, podnikatelské i duchovní sféře

Artefakt

Obr mezi sudy
Sklepení mikulovského zámku skrývá jeden z největších sudů na víno v celé Evropě

Češi za hranicemi

Od pivovaru k pivovaru
Chlumanský rodák František Čech-Vyšata si na svých cestách po Jižní Americe vydělával na živobytí „koulením a přikulováním“

Zpět na Tajemství české minulosti