Tajemství české minulosti č. 91

Kdo zavraždil kněžnu Ludmilu?
Výběr z obsahu: 
  • Muž mnoha tváří
  • Exulanti od Ztraceného jezera
  • Matka měst v rukou nepřátel
  • Smrt oddané soudružky
  • Zlatá stezka zemí hradů

Téma: vražda kněžny Ludmily

V příběhu manželky prvního doloženého Přemyslovce Bořivoje ponechaly středověké legendy velké množství bílých míst, která už budou sotva kdy zaplněna. Z dochovaných pramenů přesto vystupuje plastický příběh ženy, která po ovdovění vzala osud svých zbývajících dnů do vlastních rukou   

  • Úsvit přemyslovských Čech
  • Ludmilina poslední noc
  • Svatá patronka babiček

Hospodářství

Muž mnoha tváří
Hrabě František Antonín Špork na svých panstvích na  přelomu 16. a 17. století zaváděl pokroková sociální opatření

Pověst

Troubení za ohradou
Za jednou z ohrad pražského Podskalí začal koncem roku 1874 denně po setmění vyhrávat děsivý orchestrion

Češi za hranicemi

Exulanti od Ztraceného jezera
Když si čeští emigranti v New Yorku chtěli odpočinout od ruchu Manhattanu, zamířili do své oblíbené chatové osady Lost Lake

Obrazem

Pro bohy i smrtelníky
V Lichtenštejny budovaném Lednicko-valtickém areálu mohli naši předkové obdivovat množství dnes již zaniklých staveb

Historická perlička

Ve stínu hvězdy
Manžel hollywoodské filmové hvězdy třicátých let Marlen Dietrichové pocházel ze severočeského Ústí nad Labem

Konflikt

Matka měst v rukou nepřátel
Sotva Marie Terezie usedla na trůn habsburské  monarchie, vtrhly do českých zemí armády okolních mocností a nezastavily se ani před Prahou

Historická detektivka

Smrt oddané soudružky
Násilná smrt řadové členky komunistické strany Anny Kvašové rozpoutala jeden z posledních politických procesů v Československu

Archeologie

Prastaré tajemství ostrova Kolo
Návrší nad jednou z labských zátočin nedaleko Kolína skrývá pozůstatky keltského hradiště

Ženy v historii

Žena válečníka
Sibylla Augusta Sasko-Lauenburská pohřbila sedm ze svých devíti potomků a předčasně ovdověla, přesto dokázala prožít vyrovnaný a naplněný život

Jak se žilo

Hladová léta českého středověku
Na stránkách domácích kronik není nouze o překvapivě explicitní popisy hladomorů, které trápily obyvatelstvo českých zemí ve 13. a 14. století

Život v historii

Komunisté, potomci táboritů?
S Janem Randákem, autorem publikace V záři rudého kalicha, jsme hovořili o tom, co komunisté rozuměli pod pojmem „husitská tradice“

Infografika

Zlatá stezka zemí hradů
Krajina Českého středohoří se kromě nádherné přírody vyznačuje také velkým množství hradů, zámků a zřícenin

Technika

K noclehu i občerstvení
Zásluhou obětavých členů Klubu českých turistů začaly od konce 19. století v horských oblastech Čech a Moravy vyrůstat první turistické chaty a útulny

Artefakt

Vinařův dřevěný pomocník
Ve sbírkách Národního zemědělského muzea se nachází masivní dubový lis z roku 1705

Rodokmen

Moravští lidumilové
Z řady členů rodu Berchtoldů z Uherčic vzešel vědec s mezinárodním ohlasem i ministr, kterého v úřadu zastihla světová válka

Na pranýři

Zazděná šlechtična
Srocení lidu v jihočeské vísce Svébohy mělo za cíl zachránit od jisté smrti zazděnou manželku pána z Terešova,  obviněnou z cizoložství

Klenoty Koruny české

Bajky lemberského zámku
Poslední léta svého života tu prožila sv. Zdislava, strop  jednoho z tamějších sálů zdobí unikátní série dřevomaleb

Věda a umění

Po boku Einsteina
Matematik Jan Hlavatý úspěšně vyřešil Einsteinovy rovnice o čtyřiašedesáti neznámých

Oživlá historie

Máte hrnce na drátování?
Původně zejména ze Slovenska pocházející dráteníci vedli chudý a namáhavý život, bez jejich návštěvy se ale čas od času neobešla žádná selská domácnost

Osobnost

Zapomenutý vůdce národa
František Ladislav Rieger patřil k charismatickým postavám české politiky a kultury 19. století

Zpět na Tajemství české minulosti