Tajemství české minulosti č. 96

Emil Zátopek
Výběr z obsahu: 
  • Medailové lvice
  • Příliš horlivý misionář
  • Objev světového významu
  • Korunovace Karla IV.
  • Neřest z Nového světa

Téma: Československý sport

Naši sportovci a sportovkyně ovládli v minulém století řadu disciplín a přinášeli radost a inspiraci milionům příznivců a fanoušků. Jejich osudy však často provázely tragické okolnosti a nepřízeň vládnoucích kruhů     
Když nemůžeš, přidej!
Nejlepší běžec na světě pocházel z Kopřivnice. V čem spočívalo tajemství jeho úspěchů?

Medailové lvice
Dojemné i úsměvné příběhy českých olympioniček

Z rybníku mezi světovou elitu
Cesta českého hokeje od partiček nadšenců k národnímu sportu

Archeologie

Pravěcí obyvatelé naší krajiny
Neandrtálci byli evolučními bratranci současných lidí. V Čechách a na Moravě po nich však zůstaly jen skromné pozůstatky

Osobnost

Příliš horlivý misionář
Svatý Vojtěch z rodu Slavníkovců nalezl svou smrt v dalekém Prusku při snaze obrátit zdejší pohany na křesťanskou víru

Obrazem

Znak, který vyděsí
Draci, bazilišci, gryfové a další bájné bestie zdobily erby českých šlechticů i měst

Češi za hranicemi

Výprava za obchodem
Jan Antonín Baťa se svými spolupracovníky v rámci obchodní cesty procestoval v roce 1937 čtyři světové kontinenty

Historická detektivka

Kdo vyvraždil Přemyslovce?
Rychlý vzestup českého panovnického rodu Přemyslovců utnula v roce 1306 vražda posledního mužského potomka, Václava III. Co o ní víme a kdo jsou hlavní podezřelí?

Věda

Objev světového významu
Na zahrádce augustiniánského kláštera na Starém Brně odhalil řeholník Gregor Mendel zákony dědičnosti

Na pranýři

Nepřítel z hmyzí říše
Mandelinku, parazitující na úrodě brambor, zneužili v 50. letech komunisté k protizápadní propagandě

Artefakt

Symboly královské moci
Korunovační klenoty po staletí zosobňovaly majestát českých panovníků. Svou nádherou nepřestávají udivovat dodnes

Politika

Korunovace Karla IV.
Jak probíhal slavnostní akt korunovace nejvýznamnějšího českého krále?

Oživlá historie

Neřest z Nového světa
O rozšíření tabáku do našich krajů se zasloužila především třicetiletá válka. Obliba kouření navzdory zákazům rychle rostla a z hnědé rostliny se krom požitku stal i výnosný byznys

Politika

Reformátorka a válečník
Císařovna Marie Terezie se většinu své vlády musela potýkat se svým agresivním sousedem, pruským králem Fridrichem II. Jaký přesně byl jejich vztah?

Památná místa

Připomínky kacířského procesu
Jihoněmecké město Kostnice se roku 1415 stalo svědkem upálení Jana Husa. Dnes tuto událost ve městě připomíná hned několik památníků a uměleckých instalací

Kauza

Boj o elektrárnu
Bouřlivé události po vzniku Československa vedly v roce 1920 k sérii dělnických stávek a protestů. V moravských Oslavanech dokonce došlo k ozbrojeným střetům mezi protestujícími a armádou

Klenoty Koruny české

Majestátní sídlo pod Krušnými horami
Za současnou podobou červeného zámku v Klášterci nad Ohří stojí vyhlášený italský stavitel Rossi Da Luca, na výzdobě se podílel známý sochař Jan Brokoff

Jak se žilo

Za Boha, žold a víru
Třicetiletá válka dala vzniknout široké sociální vrstvě desetitisíců žoldnéřů. Jak ale život těchto lidí vypadal?

Náboženství

Barokní poustevníci
Kult svatého Ivana probudil v 17. století nový zájem o poustevnictví

Historický dokument

Dělník na politickém trhu
Předvolební karikatura vydaná sociální demokracií roku 1900 zesměšňuje české i německé politické strany

Konflikt

Krví zaplacená sláva
Čeští krajané ve Francii si v roce 1915 získali svou odvahou respekt dohodových spojenců. Zaplatili za něj ale vysokou cenu

Ženy v historii

Ženy Otce vlasti
Manželství představovalo ve středověku především politický nástroj. Karlu IV. získala jeho čtyři manželství rozsáhlá území i důležitá spojenectví

Zpět na Tajemství české minulosti