Tajemství české minulosti č. 97

Nenávidění reformátoři Marie Terezie a Josef II.
Výběr z obsahu: 
  • Téma: Nenáviděné reformy
  • Rozvrácený venkov
  • Nad hrobem sv. Zdislavy
  • Sedmihradská hrabata na Moravě
  • Císařům triumf

Téma: Nenáviděné reformy

Pokusy o razantní společenské změny narážely na nedůvěru a odpor v každém století bez ohledu na to, jak dobře byly myšleny. Řada z nich také v důsledku přinesla více utrpení než prospěchu   

Hus aneb vzpoura proti autoritě
Nejznámější český církevní reformátor za svou snahu o změnu církevních poměrů draze zaplatil

Pokrok vykoupený hněvem
Marie Terezie a její syn Josef II. položili základy moderního státu. Ve své době však jejich úsilí nezřídka naráželo na nepochopení přecházející v otevřenou nenávist

Rozvrácený venkov
Kolektivizace zemědělských hospodářství vedla k rozbití tradičních hospodářských i společenských vazeb

Archeologie

Keramičtí koníci z Petrské čtvrti
Hrnčíř z Nového Města pražského se v 15. století specializoval na výrobu hraček

Klenot Koruny české

Nad hrobem sv. Zdislavy
Barokní kostel v Jablonném v Podještědí navrhl jeden z nejvýznamnějších evropských architektů Johann Lucas von Hildebrandt

Osobnost

Král, kterého se bál i Řím
Markomanský vládce Marobud vybudoval na našem území v 1. století po Kristu mocnou germánskou říši

Architektura

Chýše Svaté rodiny
Loretánské kaple představují kopie údajného domu Panny Marie. Na našem území jich vyrostlo několik desítek

Politika

Hlas je silnější než dynamit anarchistů
Boj za všeobecné volební právo se na konci 19. a začátku 20. století stal jedním z hlavních společenských témat, kvůli kterým nezřídka tekla i krev

Obrazem

Betonoví strážci hranic
Československé opevnění mělo zachránit mladou republiku před německou invazí. Dobové fotografie ukazují jeho podobu v době vzniku

Ženy v historii

Gottwaldova děvčata
Nástup komunismu přinesl nový ideál ženy pracující ve stavebnictví či kolektivizovaném zemědělství

Rodokmen

Sedmihradská hrabata na Moravě
Původně sedmihradský rod se usadil na Moravě a jeho členové v 19. století dosáhli nejvyšších politických funkcí

Mýty našich dějin

Kde se vzal český lev?
Kde má kořeny státní symbol spojovaný s Čechami už od hlubokého středověku?

Oživlá historie

Holýma rukama za svobodu
Čeští studenti několikrát stanuli v čele odporu proti nacistické okupaci i komunistické diktatuře

Památná místa

Císařům triumf
Slavné Napoleonovo vítězství u Slavkova připomínají pomníky na Moravě, ve Francii i na dalších místech v Evropě

Češi za hranicemi

Božský Čech
Skladatel Josef Mysliveček svými operami očaroval Itálii. Jeho tvorba ovlivnila i Wolfganga Amadea Mozarta

Kauza

Mocný nepřítel králů
Za slabé vlády Jagellonců se Zdeněk Lev z Rožmitálu vypracoval až na nejmocnějšího muže Českého království

Jak se žilo

Módní vlny raného novověku
Jaké módní trendy přinesl začátek 17. století? A odkud k nám přišly?

Věda

Za tajemstvím pražských transmutací
Přeměna neušlechtilých kovů na zlato nebo stříbro fascinovala alchymisty už od starověku. U nás poslední takovýto veřejný pokus provedl hrabě Josef František z Vrbna roku 1720

Artefakt

Karty pro Ladislava Pohrobka
Sada karet mladého panovníka sloužila nejen jako hra, ale také jako edukační nástroj

Náboženství

Zrození světce
Kníže Boleslav I. sice stál za smrtí svého bratra Václava, později však měl lví podíl na jeho prohlášení za svatého

Konflikt

Výprava na konec světa
Spanilá jízda sirotčího vojska proti Řádu německých rytířů skončila až na březích Baltského moře

Zpět na Tajemství české minulosti