Tajemství české minulosti č. 99

Osudový převrat na českém trůnu
Výběr z obsahu: 
  • Přírodovědec v Brazílii
  • Trendy z časů Otce vlasti
  • Dějiny očima sedláka
  • Z rodu Odřivousova
  • Poklad klášterní farmacie

Téma: Legitimita českých králů

Po většinu minulého tisíciletí vládli našim zemím králové. Odkud tito muži (a jedna žena) čerpali zdroje své moci a bylo možné je o ni připravit? 

Dlouhá cesta ke království
Přemyslovská knížata usilovala o královský titul po celé generace. Jeho dědičnou podobu zajistil Čechům až Přemysl Otakar I.

Listina Otce vlasti
Zlatá bula Karla IV. upevnila moc českých panovníků a vymezila jejich místo mezi říšskými kurfiřty

Převrat na českém trůně
V roce 1618 zbavily české stavy právoplatného krále Ferdinanda II. koruny a zvolily si nového panovníka. Byl jejich postup v souladu s právem? A jaké měl důsledky?

Českým králem z boží vůle
Jak probíhala velkolepá pražská korunovace otce Marie Terezie, Karla VI.?

Archeologie

Ve znamení mamuta
Co víme o pavlovienské kultuře lovců mamutů obývajících pravěký jih Moravy?

Na pranýři

Konec komunistického markraběte
Paranoidnímu honu na zrádce uvnitř KSČ padl v 50. letech za oběť i brněnský funkcionář Otto Šling

Klenot Koruny české

Kamenný monument Železného kancléře
Bismarckovy věže představují ojedinělý památník německého nacionalismu 19. a počátku 20. století. Jedna taková stojí i na Chebsku

Jak se žilo

S dřevem po proudu
Svážení klád za pomoci vorů poskytovalo obživu celým generacím plavců

Ženy v historii

Lucemburská princezna na pařížském dvoře
Dcera Jana Lucemburského Jitka se stala francouzskou královnou a pramáti rozvětveného rodu Valois

Konflikt

Krvavé léto roku 1866
Proces sjednocení Německa si vyžádal krvavý konflikt mezi Pruskem a Rakouskem. K rozhodujícímu střetnutí došlo nedaleko Hradce Králové

Historická detektivka

Čas zaklínačů a volchů
Předkřesťanská víra starých Slovanů dnes z velké části zůstává obestřena otazníky a nejasnostmi

Češi za hranicemi

Přírodovědec v Brazílii
Johann Emanuel Pohl podnikl velkorysou expedici do Jižní Ameriky, během které objevil a popsal řadu do té doby neznámých druhů

Infografika

Za kouzlem české vesnice
Muzeum v Přerově nad Labem patří k nejstarším skanzenům v Evropě. V současnosti je možné si v něm prohlédnout několik desítek stavení a objektů přibližujících venkovský život našich předků

Obrazem

Trendy z časů Otce vlasti
Co se nosilo v době vlády Karla IV. a jak módu v našich zemích ovlivnily zahraniční trendy?

Oživlá historie

Pozor, vysíláme…
První vysílání Československého rozhlasu probíhalo ve 20. letech minulého století v neuvěřitelně spartánských podmínkách

Letopis

Dějiny očima sedláka
Milčický rychtář František Jan Vavák po sobě zanechal jedinečný letopis mapující přelom 18. a 19. století z pohledu vzdělaného vesničana a oddaného katolíka

Artefakt

Klenot barokní zbožnosti
Diamantová monstrance známá jako Pražské slunce patří k nejcennějším součástem loretánského pokladu

Perlička

S penězi na poštu
C. a k. Rakouská poštovní spořitelna letos slaví 140 let od svého založení

Rodokmen

Z rodu Odřivousova
Příslušníci rodu Sedlnických z Choltic se zapojili do stavovského povstání, ale sloužili také habsburským císařům jako generálové nebo vysocí státní úředníci

Mýty našich dějin

Vzpoura na Blatech
Rychtář Kubata zaplatil boj za svá stará práva vlastní hlavou

Věda

Poklad klášterní farmacie
V apatyce u kapucínského kláštera na Hradčanech se zachovalo nejstarší lékárnické zařízení u nás

Osobnost

Proradný nepřítel kalicha
Šlechtic Jan Měštecký během husitských válek několikrát změnil stranu. Vždy mu šlo ale hlavně o osobní prospěch

Umění

Kauza „necudného věku“
Výstava děl Augusta Rodina v Praze inspirovala celou generaci českých umělců. Řadu lidí však jeho sochy pohoršovaly

Zpět na Tajemství české minulosti