Tajemství české minulosti č. 85

Jagellonci vs. Habsburkové
Výběr z obsahu: 
  • Z Mylorda Präsident
  • Prusové před Brnem
  • Tajemné bratrstvo
  • Po stopách revolucionáře
  • Produkuj, nebo zhyň!

Téma: Jagellonci

Dějiny pozdního středověku jsou spjaty se soupeřením mocných rodů Jagellonců a Habsburků o hegemonii ve střední Evropě. Jejich zápolení bylo ukončeno roku 1515, kdy došlo k zásnubám prince Ludvíka Jagellonského a jeho sestry s vnoučaty císaře Maxmiliána I. A byl to právě Ludvík, jehož tragickou smrtí u Moháče se uzavřela jedna kapitola českých dějin, již nám dosud připomínají mnohé nejen architektonické skvosty.  

Technika

Z Mylorda Präsident
Před více než 120 lety opustil Kopřivnici první továrně vyráběný sériový automobil v Rakousko-Uhersku

Klenoty Koruny české

První Svatá hora
Svatý kopeček v Mikulově nechal na poutní místo přeměnit kardinál František z Ditrichštejna. Vznikla tak první Svatá hora v českých zemích

Konflikt

Prusové před Brnem
Po podrobení Slezska vpadl pruský král Fridrich II. s vidinou dobytí Vídně na Moravu. Jeho postup narazil na odpor obránců Brna

Mystika

Tajemné bratrstvo
Kdysi mocné, bohaté a spiklenecké Bratrstvo obruče s kladivem zřejmě zaniklo se smrtí svého vůdce krále Václava IV.

Artefakt

Pravěký symbol prestiže
Sekeromlat z Lužic u Hodonína svým zpracováním svědčí o vysoké společenské prestiži a moci majitele

Politika

Po stopách revolucionáře
Argentinsko-kubánský revolucionář Che Guevara několikrát zavítal do Československa. Co bylo cílem jeho zdejších pobytů?

Ženy v historii

Husitství: první ženská emancipace?
S husitskou reformací přišla výraznější změna pohledu na ženy. Nově se začaly prosazovat jako samostatně konající bytosti

Historická perlička

V rytířské zbroji proti tankům
Josef Menčík se postavil na odpor nacistům při obsazování pohraničí roku 1938 na koni s halapartnou v ruce

Rodokmen

Vítkovci se zlatou růží
Počátky rodu pánů z Hradce jsou spjaty s legendárním dělením majetku Vítkovců, kdy historicky nejstarší člen rodu získal do erbu zlatou růži

Na pranýři

Otrokářská velmoc
Rozmach přemyslovského státu za vlády Boleslava I. umožnil především obchod s otroky. Český kníže vydatně přispěl k tomu, aby bylo co prodávat

Rozhovor

Benjamínek od Tobruku
Pavel Vranský odešel do zahraničí v pouhých osmnácti letech. Zažil boje u Tobruku a sloužil u 311. čs. bombardovací perutě

Hospodářství

Produkuj, nebo zhyň!
V 18. a na počátku 19. století se v českých zemích odehrával zápas mezi skomírajícími cechy a masivně se rozvíjejícími manufakturami

Archeologie

Poklad Keltů
Roku 1882 narazili dělníci při prohlubování termálního Obřího pramene v obci Lahošť na nečekaný nález: kotel plný bronzových předmětů

Obrazem

Rozpustilé maškary
Jen těžko si lze představit masopustní veselí bez hýřivého průvodu masek. Dříve měla každá svůj význam a funkci

Češi za hranicemi

Zapomenutý bratr Otce vlasti
Václav Český vydatně pomáhal bratrovi Karlu IV. v říšské politice, byl dobrým znalcem poměrů v Říši i na severu Francie

Oživlá historie

Praktické i na parádu
Knoflíky od středověku představovaly nedílnou součást oděvů a oděvních doplňků. K jejich výrobě se používaly jak drahé kovy, tak obyčejné pecky

Hradní pověst

Švihovský satanáš
Hrad Švihov obestírá řada hrůzostrašných pověstí. Jedna z nich uvádí, že jeho nelítostného majitele unesl čert

Historická detektivka

Jak si smrt přišla pro admirála
Za vraždou vůdce hugenotů admirála de Colignyho o bartolomějské noci roku 1572 stál šlechtic českého původu

Jak se žilo

Náruživosti století páry
Alkoholické či tabákové výrobky nebyly vždy vnímány jako zdraví škodlivé produkty, naopak si je dopřávaly i děti a těhotné ženy

Zpět na Tajemství české minulosti