Tajemství české minulosti č. 84

Císařovna a matka Marie Terezie
Témata z aktuálního čísla: 
  • Ostře sledované průšvihy
  • Za velkú kalužú
  • Údělná Morava
  • Bojovnice za lidská práva
  • Krvavé Velikonoce

Téma: Marie Terezie

Marie Terezie nebyla jen osvícenou panovnicí a političkou, ale také oddanou manželkou a matkou šestnácti dětí. Početná rodina byla středobodem jejího života i zázemím její politiky. Přes všechnu péči se ale mnohé z dětí nedožily dospělosti, ostatní musely posloužit dynastické politice. 

Detektivka

Ostře sledované průšvihy
Švihova i knoflíková aféra se ve své době staly doslova pojmem. Šlo o nejožehavější kauzy české politické scény let 1914–1915

Archeologie

Útočiště znaveného krále
Klid v rozbouřené době poskytoval Václavovi IV. Nový hrad u Kunratic. Existence sídla nebyla dlouhá, smetla ho husitská revoluce

Češi za hranicemi

Za velkú kalužú
Matěj Poláček se jako zaměstnanec německé stavební firmy dostal i do odlehlých končin světa. Jako jeden z prvních Čechů žil v Angole

Politika

Údělná Morava
Od poloviny 11. století byla Morava rozdělena na údělná knížectví, která se stala zdrojem nekonečných sporů a válek uvnitř přemyslovského rodu

Znovuzrození velitele pandurů
Baron Trenck zemřel ve vězení na brněnském Špilberku. Právě zde se po téměř 300 letech dočkal i symbolického znovuzrození v podobě 3D rekonstrukce

Klenoty Koruny české

Přehrada jako z pohádky
Na Labi nad Dvorem Králové leží architektonicky pozoruhodné vodní dílo, jež podle přilehlého hvozdu získalo název Les Království

Literatura

Boje o češtinu
Ještě na konci 18. století by na češtinu jako plnohodnotný jazyk literatury a vědy vsadil málokdo. O sto let později tomu bylo již zcela jinak

Rodokmen

Potomci staré jedle
Ačkoliv je dodnes u nás patrně nejznámější působení Althannů ve Vranově nad Dyjí,  svá rozsáhlá panství měli i v Čechách či Kladsku

Ženy v historii

Bojovnice za lidská práva
Přestože Prohlášení Charty 77 podepsalo nemálo žen, ve veřejném prostoru jsou stále opomíjeny. Připomeňme si některé z nich

Artefakt 

Nenápadný obránce podobojí
Na hradě Blansko se nacházela kamna s unikátním kachlem, byl na něm vypodobněn sv. Václav se symbolem kalicha

Jak se žilo

Vábení zákazníka
Obchodní propagace neměla dlouho možnost uplatnit se. Přispívala k tomu převaha jejích odpůrců nad příznivci

Náboženství

Krvavé Velikonoce
Největšímu židovskému pogromu v českých zemích padlo za oběť na 3 000 osob

Technika

Nejsložitější lesní řemeslo
Drasláři dokázali kvůli zisku potaše vypálit obrovské rozlohy lesů. Řemeslo tak na celá staletí změnilo obraz středoevropské krajiny

Obrazem

Neznámý Edvard Beneš
Veřejnost znala druhého čs. prezidenta pouze z oficiálních fotografií a filmových záběrů. Podívejme se na něj z jiné perspektivy

Na pranýři

Husita proti husitovi
Diviš Bořek z Miletínka stanul u Lipan v čele konzervativních kališníků a přispěl tak k porážce husitské revoluce

Věda

Moravský Edison
Vynálezce a průmyslník Erich Roučka zasvětil život rozvoji vědy, techniky a medicíny. Mnohé jeho vynálezy předběhly dobu

Historická perlička

Neznámý hrdina od Slavkova
Železný kříž při hodonínské silnici v Silničné u Žarošic připomíná smrt pobočníka ruského cara

Rozhovor

Návrat do středověku
Poznat život ve středověku můžeme nejlépe při návštěvě skutečné kolonizační středověké vesnice, jakou se snaží přiblížit skanzen Villa Nova

Historická perlička

Utrpení slavného vojevůdce
Přes veškerou slávu, bojovnost a moc se Albrechtovi z Valdštejna nevyhnulo neštěstí v podobě nemoci, která postupně stravovala jeho tělo i mysl

Zpět na Tajemství české minulosti