Tajemství minulosti 1-2/2013

Záhadné počátky rodu Přemyslovců
Výběr z obsahu: 
  • Český pán, nebo říšské kníže
  • Hlava buržoazních nacionalistů
  • Kronikáři Otce vlasti
  • Kde oral Přemysl Oráč
  • Nevěrná manželka a upíří kněžna?
  • Fašisté před soudem


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Český pán, nebo říšské kníže?
Vilém z Rožmberka byl jedním z nejmocnějších českých šlechticů 16. století

Konflikt: Proti všem i proti svým
Slepý hejtman Jan Žižka vítězil nejen nad křižáky, ale i nad svými husitskými souvěrci

Santiniho hvězda
Klášter sv. Jana Nepomuckého nad Zelené hoře je unikátním výtvorem gotického baroka

Hlava buržoazních nacionalistů
Pozdější prezident Gustáv Husák byl v padesátých letech odsouzen v politickém procesu

Rozhovor s vnukem posledního císaře
Arcivévoda Rudolf Habsburský vzpomíná na pohnutou historii své rodiny

Cestovatelé a dobrodruzi: Texaská anabáze
Tragická výprava rodičů spisovatele Ignáta Herrmanna do Ameriky poloviny 19. století

Dokument: Kronikáři Otce vlasti
Jak se Karel IV. neúspěšně pokoušel iniciovat českou obdobu Velkých francouzských kronik

Umění: Mistr meče a štětce
Karel Škréta byl nejen zakladatel české barokní malby, ale dobře ovládal i chladné zbraně

Jak se žilo ve válečných lazaretech
Odvrácená tvář slavné bitvy u Slavkova: nízká úroveň dobové medicíny, utrpení raněných a epidemie

Dobová mapa zemí Koruny české z roku 1748
České země v době slezských válek, kdy habsburská vojska bojovala s pruskými vojáky

Mýty naší historie: Kde oral Přemysl Oráč
Vývoj mýtu o Přemyslovi a Libuši od pohanských božstev ke Kosmovu křesťanskému podání

Ženy s erbem: Nevěrná manželka a upíří kněžna?
Eleonora Amálie ze Schwarzenberka bývá označována za upírku, ale žila jen v nešťastném manželství

Archeologie: Římané od Mušova
Ve 2. století našeho letopočtu vybudovali Římané na našem území vojenské tábory, dodnes ohromující svojí vyspělostí

Obrazem: Dlouhý sen o katedrále
Dostavba katedrály svatého Víta v dobových obrazech a dokumentech

Politika

Zrod českých fašistů
Stejně jako v celé Evropě, i v Československu si fašisté ve dvacátých letech založili politické hnutí

Zpackaný převrat
Nepovedený pokus českých fašistů o obsazení kasáren v brněnských Židenicích

Fašisté před soudem
Podivné potrestání členů Národní obce fašistické za židenický puč

Zpět na Tajemství české minulosti