Tajemství vesmíru 1-2/2014: Odhalujeme 10 největších záhad kosmu

Tajemství vesmíru 1-2/2014
Naše poznání vesmíru postupuje doslova mílovými kroky. Víme mnohé o hvězdách, galaxiích, mlhovinách… Pokud však jde o podstavu kosmu samotného, stále hodně tápeme a vymýšlíme leckdy i naprosto neuvěřitelné teorie...

V aktuálním vydání Tajemství vesmíru jsme mimo jiné vybrali deset zásadních problémů, které trápí kosmology už řadu let a ještě další řadu let je trápit budou...


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

1. Co bylo před Velkým třeskem?
Dnes už každý tuší, že náš vesmír začal Velkým třeskem, kdy se z ničeho stalo všechno. Co však bylo předtím? A můžeme to vůbec nějak zjistit?

2. Jak se zformovala struktura vesmíru?
Určité struktury vesmíru si všimly už staré národy a pojmenovaly skupiny souvisejících hvězd jako souhvězdí. Čas ovšem ukázal, že souhvězdí nemají se skutečnou strukturou vesmíru nic společného. Jaká tedy je?

3. Z čeho se vesmír skládá?
Máme pochopitelně tendenci si myslet, že celý vesmír tvoří látka, kterou dobře známe. A dlouho se zdálo, že tomu tak opravdu je. Hvězdy, planety, mezihvězdný prach. Jenže pak přišel šok…

Pokud je tato představa správná, pak temnou energii reprezentuje fialová mřížka, která tvoří protipól „zelené“ gravitace

4. Je možné cestovat časem?
Cestování časem se stalo vděčným tématem různých sci-fi filmů a seriálů, v nichž hrdina pomocí komplikovaného zařízení navštíví minulost, aby změnil klíčový aspekt historie a vyřešil tak problémy své doby. Je však něco takového opravdu možné?

5. Jsou černé díry opravdu díry?
Černé díry si často představujeme jako nenasytné bestie snažící se hladově pozřít každý kousek hmoty široko daleko. Skutečnost je však mnohem méně poetická

6. Jsou přírodní zákony vyladěny pro život?
Když přemýšlíme o fyzikálních zákonech, může nás zarazit, že jsou tak dokonale vyladěny pro život, jaký známe. Jedná se o náhodu? Nebo o boží záměr?

7. Existuje život mimo Zemi?
Hledání mimozemského života a otázky týkající se života samotného jsou vlastně stejně staré jako lidstvo samo. Prozatím však nedokážeme ani určit, kdy a jak vznikl ten pozemský

Některé teorie říkají, že existuje nekonečně mnoho vesmírů, a tudíž se každá možná kombinace nastavení musí objevit alespoň jednou

8. Jaká je budoucnost vesmíru?
Dokud byli lidé přesvědčeni, že svět představuje boží dílo, neměla zmíněná otázka smysl. Když však odhalili, že vesmír ovládají pochopitelné přírodní zákony, začal je trápit i kosmický skon

9. V kolika dimenzích žijeme?
Od útlého dětství jsme zvyklí, že svou polohu můžeme vyjádřit v pojmech délky, výšky a hloubky. Jde o tři rozměry, tři dimenze našeho prostoru, které stačí k popisu polohy jakéhokoliv objektu. Existuje jich však více?

10. Existují jiné vesmíry?
Otázka, zda lze z našeho vesmíru přejít do jiného, ve kterém možná platí zcela jiné přírodní zákony, patří mezi oblíbené. Jak si však máme takový jiný vesmír představit?

Podrobný obsah Tajemství vesmíru 1-2/2014