Válka REVUE 12/2012 – Letadlové lodě, vládkyně oceánů: Fascinující historie největší a nejdražší zbraně

Válka REVUE 12/2012 – Letadlové lodě, vládkyně oceánů: Fascinující historie největší a nejdražší zbraně
Jako titulní téma titulu Válka REVUE 12/2012 (vychází 16. 11. 2012) jsme zvolili fenomén letadlových lodí. Tato plavidla, poprvé nasazená v první světové válce, přinesla zcela nové možnosti využití moderního bojového prostředku – letounů. Ve čtečte iReader s předstihem, tedy nyní.

Vážení čtenáři,

Zatímco ve Velké válce byly možnosti a limity těchto plavidel více méně zkoušeny, v průběhu druhého světového konfliktu se letadlové lodě staly nepominutelným a na tichomořském válčišti dokonce rozhodujícím faktorem. Plavidla schopná nést až kolem stovky bojových letounů postupně vytlačila z pozice „vládkyň oceánů“ bitevní lodě a stala se symbolem vojenské síly, která svoji užitečnost osvědčila v řadě konfliktů druhé poloviny dvacátého století.

Elektronická verze:

  

Jejich mimořádně vysoká pořizovací cena i enormní provozní náklady vedly po skončení studené války v následujícím období relativního klidu řadu států k omezení jejich počtu. Klasickou námořní velmocí disponující více než desítkou letadlových lodí v současnosti zůstávají pouze USA, neznamená to ale, že by letadlové lodě ustupovaly z výsluní. Novou námořní mocností se stává Čína, která nedávno přestavěla letadlovou loď koupenou od Ruska a připravuje se na stavbu vlastních konstrukcí. Velká Británie, i když má v současnosti ve výzbroji pouze jednu malou letadlovou (respektive vrtulníkovou) loď, pracuje na stavbě dvou nových velkých lodí, které mají být uvedeny do služby kon- cem tohoto desetiletí.

V dnešních dobách zaujímají letadlové lodě postavení v různých částech světa, aby podporovaly národní i mezinárodní zájmy a závazky. Mohou reagovat na globální i lokální krize od operací mírového charakteru až po operace ve válečném stavu. Rozhodně jim tedy v blízké budoucnosti nehrozí to, co ony samy provedly svým předchůdkyním na pomyslném trůnu vládců oceánů – totiž že by je někdo z této pozice sesadil.

Hezké čtení přeje Mgr. Jan Čurda, šéfredaktor