Válka REVUE SPECIÁL 2/2013 – Horké okamžiky studené války: Armády, konflikty, zákulisní krize

Válka REVUE SPECIÁL 2/2013
Vážení čtenáři, speciál, který právě vychází, je věnován jedné kapitole naší minulosti, jež se uzavřela teprve nedávno – a sice studené válce.

Americký filozof a spisovatel Francis Fukuyama vyslovil dokonce názor, že pádem železné opony „skončily dějiny“. Komunismus se dle něho projevil jako neživotaschopný a současný demokratický a liberální řád se ukázal jako jediný možný model uspořádání společnosti.

Elektronická verze:

 Extra Reader CZ Extra Reader SK iReader pro iPad

Studená válka je samo o sobě velmi zavádějící označení. Chladná zůstala pouze pro supervelmoci, které se vzájemně držely na uzdě neustálým zastrašováním prostřednictvím navyšování jaderného arzenálu a jejich země tak byly ušetřeny válečných hrůz. Permanentní vyzbrojování a neustálá modernizace arzenálu si však v každé době logicky žádá buď export zbraní do jiné země, nebo jejich použití ve válce.

V tomto ohledu USA i SSSR dokázaly obratně využít lokálních konfliktů a zpočátku bezvýznamných potyček, do kterých se naprosto nepokrytě vměšovaly a dávaly jim rozměr regulérního konfliktu. Fakt, že válka zůstala na úrovni sovětskoamerických vztahů „studenou“, odnesly ostatní státy, jako Korea, Vietnam či Řecko. Pro ně se válka v určité fázi stala zatraceně horkou.

Právě soupeření obou supervelmocí se nám stalo inspirací pro téma tohoto čísla. Připravili jsme pro vás zajímavý koktejl článků, v nichž jsme se zaměřili na vyzbrojování obou bloků, srovnali jsme potenciál supervelmocí a podívali se na konflikty „na perifériích“. Neopomněli jsme ani duely zbraní, ve kterých jsme porovnali legendy tankových a leteckých sil své doby, a samozřejmě nechybí ani články věnované jaderným zbraním.

Příjemné počtení vám za celou redakci Války REVUE přeje Mgr. Alena Vitáková, editorka