Válka REVUE SPECIÁL 2012/2013 – Co by se stalo, kdyby...

Válka REVUE SPECIÁL 2012/2013 – Co by se stalo, kdyby...
Naši autoři se pokusili na základě znalosti dobových reálií rekonstruovat virtuální scénář, k jehož naplnění v minulosti chybělo opravdu velmi málo. Vychází Válka REVUE SPECIÁL, 100 stran, 19 klíčových událostí, jak je neznáte. Elektronická verze je samozřejmě dostupná v iReader.

Vážení čtenáři,

Speciál, který možná právě držíte v ruce, rozhodně vybočuje ze standardu naší řady. Nejedná se o popis „dějů minulých“, ale o novátorské vytváření „alternativních dějů minulých“. Není to však pouhá fantazie; naši autoři se drželi dostupných pramenů, na jejichž základě připravili velice zajímavé dějové konstrukty. I když se jedná o fiktivní scénáře, které se nikdy nestaly, je dost možné, že za splnění určitých podmínek by k jejich uskutečnění v dějinách mohlo dojít.

Elektronická verze:

  

  

Příjemné čtení vám za celou redakci Války REVUE přeje 

Mgr. Alena Vitáková, editorka