SOS - Stráž obrany státu

Edice Vojska
Výběr z obsahu: 
  • Na Podkarpatské Rusi
  • Pohledem tisku
  • Vzpomínky příslušníků SOS
  • Boje na Šluknovsku
  • Vznik a vývoj SOS


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Vznik a vývoj SOS
Stráž obrany státu byla ustanovena jako konglomerát četnictva, policie, fi nanční stráže a vojenských posil v roce 1936

Očima Abwehru
Německá tajná služba nashromáždila o Stráži obrany státu velké množství informací

Josef Červenka (1911–2014)
Portrét břeclavského rodáka, který sloužil u praporu SOS s velitelstvím v Hodoníně

Hraniční sloupy
Jedním ze symbolů odhodlání bránit celistvost republiky se staly speciální hraniční sloupy se státním znakem

Boje na Šluknovsku
V září 1938 proběhla ve Šluknovském výběžku série tvrdých srážek, při kterých toto území několikrát změnilo majitele

Výstroj
V rámci Stráže obrany státu sloužili muži v různých uniformách

Obranná opatření
Pozice SOS zajišťovaly mimo jiné i masivní závory, kolejnicové zátarasy, opevněné celnice a lesní záseky

Pohledem tisku
Na Stráž obrany státu nezapomínaly ani prvorepublikové noviny, které přinášely zprávy o srážkách v pohraničí

Incidenty na hranicích
V letech 1938–1939 vypuklo velké množství různých místně ohraničených střetů

Vzpomínky příslušníků SOS
Atmosféru napětí i průběh střetů se sudetoněmeckým Freikorpsem nám přiblíží vzpomínky mužů, kteří sloužili v pohraničí

Němečtí antifašisté
Zdaleka ne všichni českoslovenští Němci byli stoupenci nacismu. Například mnozí sociální demokraté sloužili i v rámci SOS

Taktika
Služební předpis z roku 1936 defi noval různé postupy, jak provádět hlídkovou činnost nebo zajišťovat vlastní pozice

Na Podkarpatské Rusi
V březnu 1939 se Stráž obrany státu s úspěchem bránila mnohonásobné přesile maďarské armády

Obrněné automobily
Československo vyzbrojilo své hraničáře také omezeným množstvím obrněné vozby

Protivníci SOS
Hranice republiky se dlouhé měsíce snažili narušit nejen příslušníci sudetoněmeckého Freikorpsu, ale i teroristé z Polska a Maďarska

Zpět na Vojska