Vojska č. 8

ČSLA - Československá lidová armáda 1954-1990
Témata z aktuálního čísla: 
  • Tryskové letectvo
  • V uniformě ČSLA
  • Osvědčená kořist
  • V ohni palby
  • S ještěrkou proti nepříteli


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Tryskové letectvo
Československé bojové vzdušné síly se až do polistopadové doby řadily mezi nejsilnější a nejrespektovanější v Evropě

Proměnlivý osud elity armády
Bojovou taktiku výsadkářů ČSLA určovala naše i sovětská generalita. „Paragáni“ pak prožili vzestupy i pády z pomyslného piedestalu elity vojska

Opět v opevnění
Reaktivace pohraničních pásem prvorepublikových bunkrů doplnila později i další výstavba – jaké typy objektů měly zastavit přicházející vojska NATO?

V uniformě ČSLA
Krátký exkurz do široké problematiky uniforem, výzbroje a výstroje vojáků naší lidové armády
  
V obraně i útoku
Po druhé světové válce to byli právě motostřelci, kteří převzali úkoly klasické pěchoty. Co nového pak přinášela jejich bojová doktrína? 

Osvědčená kořist
Byť se nám to dnes může zdát jakkoli kuriózní, obnovené čs. letectvo se muselo spoléhat na techniku našich úhlavních nepřátel hluboko do 50. let

Sloužil jsem u paragánů!
Základní vojenská služba u elitních formací ČSLA očima pamětníka, který na vojnu šedesátých let dokáže vzpomínat s optimismem i nadhledem 

Nový armagedon a ČSLA
Základním ideové poslání naší armády představoval boj se „světovým imperialismem“. Jak měl ovšem vypadat v praxi hrozící 3. světové války?

Setkání dvou generací
S útočnou puškou (či nesprávně „samopalem“) vz. 58 se donedávna setkávaly tisíce mužů základní vojenské služby. Jakými kvalitami však disponovala její předchůdkyně vz. 52?

Ženy také patří do armády
Především účast v bojích na cestě ze SSSR do Československa přinesla něžnému pohlaví možnost se legálně zařadit po bok svých mužských kolegů v domácí armádě

V ohni palby  
Německou druhoválečnou zálibu v gigantických dělech a kanónech převzali v dobách studené války Sověti, jejichž prostřednictvím se některá těžká technika dostala také do ČSSR 

Když jsem já sloužil…
Na vojáky základní služby čekalo během výkonu „nejčestnější občanské povinnosti“ podřízení se vojenskému řádu v podobě nesmlouvavých právních norem

S ještěrkou proti nepříteli
Spojení úspěšného nákladního vozidla i povedeného protileteckého kanónu dalo vzniknout doslova „roztomilému“ zbraňovému systému. Byla však obsluha ještěrky také tak jednoduchá a příjemná?

Za tajemstvím spojařů
Vydejte se objevit přísně tajný spojovací objekt ČSLA, v minulosti označovaného krycím jménem Studánka

Zpět na Vojska (extra VÁLKA)