Vojska č. 18

Pěchota Wehrmachtu
Témata z aktuálního čísla: 
  • Taktika pěšího družstva
  • Lehké dělostřelectvo
  • Struktura pěší divize
  • Součinnost s dělostřelectvem
  • Colmarská kapsa


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Vznik a vývoj
Co způsobovalo, že německá pěchota dokázala v boji převýšit většinu svých protivníků?

Taktika pěšího družstva

Na nejnižší úrovni se vše točilo kolem kulometu, kterým disponovalo každé družstvoVálečné zločiny

Navzdory všem poválečným teoriím se i pěchota Wehrmachtu ve velkém měřítku zapojila do zvěrstev páchaných na civilistech i zajatcích

Operace Mars

Souběžně s bitvou u Stalingradu probíhala další velká sovětská ofenziva, která ztroskotala na odvaze německé pěchoty

Vyznamenání

Wehrmacht měl velmi rozmanitý systém oceňování bojových úspěchů. Snad každý z pěšáků
toužil připnout si na krk Rytířský kříž

Lehké dělostřelectvo

Které typy lehkých kanónů a minometů podporovaly pěšáky na frontě?

Výstroj

Ocelová přilba, zelená nebo šedá uniforma a puška Mauser 98k. Tak znali německou pěchotu její protivníci i spolubojovníci

Pěšáci a sex

Službu v zázemí i na frontě provázelo nejedno milostné vzplanutí mezi vojákem a civilistkou

Jak zlikvidovat tank

Německá armádní příručka popisuje různé způsoby, jak se vypořádat s nepřátelským obrněncem

Struktura pěší divize
Během války vznikaly postupně divize, které se od sebe lišily množstvím mužů i zbraní

Úspěšní pěšáci

Některým mužům se podařilo vyniknout, ať již iniciativním velením, nebo třeba zničením tanku

352. pěší divize

Když se Američané vylodili na pláži Omaha, setkali se se zuřivým odporem nedávno zformovaného útvaru

Součinnost s dělostřelectvem

Koordinaci s vlastní artilerií zajišťovali jak pozorovatelé, tak předem nacvičené taktické postupyKaždodennost

Napínavé bojové akce střídaly dny plné nudy, kdy se vojáci zabývali především tím, co dostanou do žaludku a jak velký bude jejich žold

Colmarská kapsa

Na počátku posledního roku války se německá pěchota ještě držela na západním břehu Rýna.
Spojenci se rozhodli toto předmostí zlikvidovat

Víra ve vůdce

Od poloviny roku 1944 se němečtí vojáci postupně smiřovali s tím, že válka je prohraná. Mnozí ale pořád doufali, že je Adolf Hitler zachrání

Zpět na Vojska (extra VÁLKA)