Vojska č. 20

Armáda Slovenského štátu
Témata z aktuálního čísla: 
  • Tažení do Polska
  • Vlastenci, či zrádci?
  • Výstroj a výzbroj
  • Stíhací letka 13
  • Dobytí Rostova na Donu


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Vznik a vývoj
Slovenská armáda se pod vedením Ferdinanda Čatloše začala organizovat takřka od prvních dní
samostatného státu

Tažení do Polska 1939
Slovensko si nenechalo ujít příležitost získat zpět území ztracená na podzim 1938

Augustín Malár

Populární a schopný důstojník svou kariéru nechtěně ukončil jedním nepovedeným rozhlasovým
projevem

Letectvo

Slovenské vzdušné zbraně se po celou dobu své existence potýkaly s nedostatkem kvalitních letounů

Vlastenci, či zrádci?

Od druhé poloviny války na východní frontě slovenské jednotky čím dál tím více sužovaly množící
se dezerce

Důstojnický sbor

V rámci velitelských kádrů působil poměrně značný počet Čechů i Němců

Výstroj a výzbroj
Jak vypadala uniforma slovenského pěšáka na východní frontě?

Bitva u Lipovce 1941

Na konci července 1941 absolvovala Rychlá brigáda první velký bojový střet. S německou podporou nakonec zvítězila

Válečné zločiny

Slováci se většinou chovali k civilnímu obyvatelstvu i zajatcům relativně slušně. Ani oni ale nevyšli z války bez poskvrny

Stíhací letka 13

Během bojů nad Kubání se slovenští piloti osvědčili jako rovnocenní partneři německých stíhačů

Dobytí Rostova na Donu 1942

Během německé letní ofenzivy dosáhli Slováci významného úspěchu, když se jako první dostali na
jižní břeh sovětského veletoku

Tanková vojska

Obrněné síly samostatného státu se spoléhaly především na československou výzbroj

Pracovní jednotky

Slovenská republika zařazovala Židy a Romy do speciálních útvarů, které se podílely například na
pracích na poli

Nositelé Železného kříže

Stovky vojáků si na bojišti vysloužily mimo jiné i vysoká německá vyznamenání

Zánik Východoslovenské armády

Odzbrojení dvou pěších divizí zasadilo smrtelnou ránu všem plánům na hladký přechod Slovenska do tábora Spojenců

Zpět na Vojska (extra VÁLKA)