Vojska č. 25

Pěchota Rudé armády
Témata z aktuálního čísla: 
  • Polní manželky
  • Neobvyklé zbraně
  • Obrana Taranovky
  • Horská pěchota
  • Legenda o panfilovcích


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Organizace a vývoj
Složení sovětské střelecké divize se během druhé světové války permanentně vyvíjelo

Duel
Jaké šance měli rudoarmějci v roce 1941 proti rozjetému Wehrmachtu?

Taktika
Rudá armáda musela součinnost pěchoty s ostatními zbraněmi dlouho nacvičovat

Výstroj
Detailní pohled na stejnokroj sovětského pěšáka

Polní manželky
Mnozí vojáci si na frontě našli milenky, na které pak sovětská společnost pohlížela skrz prsty

Neobvyklé zbraně
Nejen proslavenou puškou Mosin-Nagant vyháněli rudoarmějci z vlasti německého nepřítele

Každodennost
Jak vypadal život pěšáka na frontě?

Setkání na Labi 1945
Z fotografi e sovětských a amerických vojáků čiší úleva nad blížícím se koncem války

Obrana Taranovky 1943
Četa statečných pěšáků po několik hodin úspěšně čelila zdrcující německé přesile

PPŠ vz. 41
Legendární samopal konstruktéra Špagina se stal jedním ze symbolů Rudé armády

Horská pěchota
V horách Kavkazu se Němcům postavily speciálně vycvičené jednotky

Encyklopedie
Jak vypadala výstroj pohraničníka a důstojníka NKVD?

Průzkumníci
Elitní oddíly dokázaly nepozorovaně proniknout do německého týlu a zjistit vše potřebné či dovést
zajatce

Legenda o panfilovcích
Skutečně dokázala skupina pěšáků v roce 1941 před Moskvou zničit 20 německých tanků?

Bojová doktrína pěchoty
Než se naučila bojovat efektivně, ztratila Rudá armáda miliony vojáků

Zpět na Vojska (extra VÁLKA)