Vojska č. 38

Sovětští partyzáni
Témata z aktuálního čísla: 
  • Oddíly a brigády
  • Partyzánská taktika
  • Život v lesích
  • Protisovětští partyzáni
  • Německá protiopatření


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Oddíly a brigády
Jak se partyzánské hnutí vyvíjelo a jakou mělo strukturu?

Typické akce
Odbojáři přepadávali německé automobilové kolony, prováděli atentáty i bránili své základny

Partyzánská taktika
Sověti přesně věděli, jak se zachovat při různých bojových situacích

Sydir Kovpak (1887–1967)
Životní dráha jednoho z nejznámějších guerillových velitelů druhé světové války

Koncert a Železniční válka 1943
Během dvou rozsáhlých operací dokázali partyzáni ochromit německou vlakovou dopravu

Život v lesích
Odbojáře trápila zima, hlad a často i pohlavní choroby

Propagandistické plakáty
Nedílnou součást války představoval zápas o sympatie civilistů

Protisovětští partyzáni
Na území SSSR operovala i řada oddílů, jež bojovaly za nezávislost na Moskvě

Židovská guerilla
Jakým obtížím čelili bojovníci s Davidovou hvězdou?

Německá protiopatření
I když okupanti opakovaně vylepšovali svou taktiku, nikdy nedokázali partyzánské hnutí potlačit

Výzbroj
Odbojáři používali řadu různých sovětských, ale i kořistních zbraní

Lisunov Li-2
Legendární dopravní letadlo, jež bylo nezbytné k zásobování oddílů v nepřátelském týlu

Partyzánské mýty
Sovětská propaganda vytvořila řadu legend kolem Zoji Kosmoděmjanské a dalších bojovníků. Kde je ale pravda?

Mezi dvěma ohni
V prekérní situaci se za války ocitli civilisté, od kterých vyžadovali Němci i partyzáni bezvýhradnou loajalitu

Zpět na Vojska (extra VÁLKA)