Vojska č. 48

Volkssturm
Témata z aktuálního čísla: 
  • Volkssturm a nacismus
  • Ruční zbraně
  • Dokumenty
  • 20. severovestfálský prapor
  • Volkssturm v protektorátu

Vznik, organizace, vývoj
Ustavování domobrany bylo bolestné a zdlouhavé kvůli kompetenčním sporům mezi Wehrmachtem a NSDAP

Volkssturm a nacismus
Jak se příslušníci milice dívali na svou službu a jak se k ní stavěli jejich rodinní příslušníci?

Encyklopedie
Navzdory vší snaze se Němcům nepodařilo poskytnout milici jednotnou výstroj

Vzpomínky účastníků
Formování i akce Volkssturmu prožité na vlastní kůži

Ruční zbraně
Vývoj lidové pušky a pistole, jakož i dalších nouzových improvizací

Berlín 1945
Asi nejslavnější kapitolu své existence napsal Volkssturm během bojů o německou metropoli

Dokumenty
Obrazová dvoustrana s rozkazy, výzvami a propagandistickými plakáty 

Pancéřová pěst
Legendární panzerfaust se stal jedním ze symbolů německé domobrany

Fotoeditorial
Výcvik Volkssturmu zachycený na fotografiích

20. severovestfálský prapor
Příběh jednotky, která bránila východní břeh Rýna 

Lidové stíhačky
Také ve vzduchu se Němci pokusili čelit převaze nepřítele nasazením velkého množství jednoduchých strojů

V ostatních zemích
Domobranu vytvořilo během války také Finsko, Japonsko a Velká Británie

Volkssturm v protektorátu
V Čechách a na Moravě se domobrana potýkala s ještě většími problémy než jinde

Východní Prusko 1945
V boji proti Sovětům si řada jednotek domobrany uchovala vysokou morálku

Zpět na Vojska (extra VÁLKA)