Tankové armády SSSR

Edice Vojska
Výběr z obsahu: 
  • Vznik, organizace, vývoj
  • Lvovsko-sandoměřská operace
  • Příběh fotografie
  • Srovnání tankových koncepcí
  • Východní Německo

Vznik, organizace, vývoj
Historie tankových armád od jejich ustavení v roce 1942 až do rozpuštění většiny z nich v 90. letech

Struktura
Z kterých jednotek se velká obrněná formace skládala? A kolik měla techniky či mužstva?

Lvovsko-sandoměřská operace 1944
Velká ofenziva spojená s nasazením tří tankový armád skončila sovětským vítězstvím

Hlavní bitevní tanky
Sovětská cesta k univerzálnímu obrněnci schopnému plnit rozličné úkoly

Ion Degen
Portrét úspěšného tankisty, jenž později proslul i jako básník

Příběh fotografie
Osádka tanku T-34/76 se vyznamenala během bojů o Lvov

Shermany na východě
Západní tanky ze sovětského pohledu a jejich role na frontě

Srovnání tankových koncepcí
V čem se lišila Varšavská smlouva od NATO v přístupu k obrněným vojskům?

Taktika samohybných děl
Bojové postupy sovětských samochodek se zaměřením na lehké SU-76

Maďarská revoluce 1956
Role obrněnců během krvavých bojů v Budapešti

Východní Německo
Tankové armády jako okupační síla, ale také hrozba západní Evropě

Pavel Rybalko
Život maršála tankových vojsk, kterému vojáci přezdívali „taťka“

Zpět na Vojska