Všichni panovníci českých zemí

Všichni panovníci českých zemí
Výběr z obsahu: 
 • Dávné říše
 • Přemyslovská knížata a králové
 • Volení králové
 • Habsburkové
 • Prezidenti Československa a Česka


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Dávné říše (do 7. století)

 • Legenda praotce Čecha
 • Sámo

Velkomoravská knížata (830-906)

 • Mojmír I.  
 • Rostislav 
 • Svatopluk
 • Mojmír II.

Přemyslovská knížata a králové (867-1197)

 • Bořivoj I. 
 • Strojmír
 • Spytihněv I. 
 • Vratislav I. 
 • Václav 
 • Boleslav I. 
 • Boleslav II. 
 • Bájný původ Přemyslovců 
 • Boleslav III. Ryšavý 
 • Jaromír 
 • Oldřich 
 • Vladivoj 
 • Boleslav Chrabrý 
 • Břetislav I.
 • Spytiněv II. 
 • Vratislav II. 
 • Konrád Brněnský 
 • Břetislav II. 
 • Bořivoj II. 
 • Svatopluk Olomoucký 
 • Vladislav I. 
 • Soběslav I. 
 • Přemyslovská orlice a lev 
 • Vladislav II. 
 • Bedřich 
 • Soběslav II. 
 • Konrád II. Ota 
 • Václav II. 
 • Jindřich Břetislav 
 • Vladislav Jindřich

Dědiční přemyslovští králové (1198-1306)

 • Přemysl Otakar I. 
 • Václav I.
 • Přemysl Otakar II. 
 • Václav II. 
 • Václav III.

Volení králové (1306-1310)

 • Jindřich Korutanský 
 • Rudolf Habsburský

Lucemburkové (1310-1437)

 • Jan Lucemburský 
 • Karel IV. 
 • Příběh Pražského hradu
 • Václav IV.
 • Zikmund Lucemburský 

Habsburkové (1438-1457)

 • Albrecht II. Habsburský
 • Ladislav Pohrobek

Volení králové (1458-1536)

 • Vladislav II. Jagellonský 
 • Ludvík Jagellonský

Habsburkové (1526-1780)

 • Ferdinand I. Habsburský 
 • Maxmilián II. Habsburský
 • Rudolf II.
 • Matyáš Habsburský 
 • Ferdinand II. Štýrský 
 • Třicetiletá válka
 • Fridrich Falcký
 • Ferdinand III. Habsburský 
 • Leopold I. 
 • Josef I.
 • Karel VI. 
 • Marie Terezie 
 • Karel VII. Bavorský

Habsbursko-lotrinská dynastie (1780-1918)

 • Josef II. 
 • Leopold II. 
 • František I. 
 • Ferdinand V. Dobrotivý
 • František Josef I.
 • Karel I.

Prezidenti Československa a Česka (od 1918 po současnost)

 • Tomáš Garrigue Masaryk 
 • Edvard Beneš 
 • Emil Hácha 
 • Symboly státu
 • Klement Gottwald 
 • Antonín Zápotocký 
 • Antonín Novotný 
 • Ludvík  Svoboda 
 • Gustáv Husák 
 • Václav Havel
 • Václav Klaus 
 • Miloš Zeman
 • Petr Pavel
Zpět na Bookaziny