Živá historie 1-2/2013 – Bouřlivé mládí Karla IV. Milostná dobrodružství, turnaje, pitky i první moudré kroky

Živá historie 1-2/2013 – Bouřlivé mládí Karla IV. Milostná dobrodružství, turnaje, pitky i první moudré kroky
Dnes vyšla Živá historie 1-2/2013. Najdete ji u všech dobrých prodejců tisku. Nebo využijte elektronickou verzi. Přejeme vám hezký závěr roku a pěkné svátky.

Vážení čtenáři,

vítejte u čísla, jehož téma jistě potěší obdivovatele největšího Čecha, císaře Karla IV. Není však vlastně věnováno císaři, ale kralevici a markraběti Karlovi a dokonce i časům, kdy se ještě jmenoval Václav. Tak výjimečná osobnost, jakou byl Karel IV., samozřejmě přináší velké množství námětů. Nabízí se tedy otázka, zda není načase uspořádat vícesvazkovou monografii, která by podala nějaké ucelené zhodnocení jeho politického, státnického a kulturního díla.

Elektronická verze:

  

My jsme zatím do časopisu z tohoto tematického megabalíku vybrali počátek Karlovy kariéry – italskou cestu a příchod do Čech. Je to velmi zajímavé období, které ukazuje budoucího panovníka v trochu jiném světle. Představuje ho jako mladíka užívajícího slastí života či jako rytíře v čele vojska, ale přitom se v něm už značí rysy, které budou provázet celou jeho vládu: především velkorysé politické myšlení a skvělá diplomacie, neúnavná státotvorná a zakladatelská činnost a jisté přilnutí k zemi, v níž se narodil a kterou pozvedl na výsluní politické a kulturní velmoci.

Věřím, že uvítáte i příspěvek věnovaný podobě Pražského hradu za Karla IV. s unikátní barevnou rekonstrukcí lucemburské rezidence, stejně jako nákresy, které nám k otištění poskytl Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc. z Odboru památkové péče kanceláře prezidenta republiky.

Ráda bych vás také upozornila, že právě vyšel speciál Český svět za časů c. k. monarchie, který obnáší nejzajímavější články, jež na toto téma vyšly v Živé historii a Tajemství české minulosti. 21. prosince pak vychází dvouměsíčník Kauzy věnovaný otazníkům nad tragickou smrtí Jana Masaryka.

Přejeme vám krásné Vánoce, šťastné vykročení do nového roku a hezké chvíle s Živou historií!

Mgr. Andrea Poláčková, šéfredaktorka Živé historie