Živá historie SPECIÁL zima/2013 – Český svět za časů C. K. monarchie: Byl to zlatý věk naší ekonomiky a kultury?

Živá historie SPECIÁL zima/2013 – Český svět za časů C. K. monarchie: Byl to zlatý věk naší ekonomiky a kultury?
Zítra (30. 11. 2012) vychází nádherný speciál od redakce magazínu Živá historie. Má 132 stran a stojí 99,90 Kč. Levnější elektronická verze již nyní v iReader. Přejeme hezké (vánoční/sváteční) čtení.

Vážení čtenáři,

je tady v pořadí již šestý speciál, tentokrát časově specifikovanější víc než všechny předchozí, neboť věnovaný našemu poslednímu století s Habsburky. Proč právě tohle téma? Protože je to nesmírně zajímavé období, na které už lze nezaujatě pohlížet. Ba můžeme připustit i úvahy, zda by zachování monarchie, respektive její proměna ve federaci nebyla pro budoucí stabilitu ve střední Evropě lepší cestou než vznik malého samostatného, ale pořád mnohonárodnostního státu.

Elektronická verze:

  

  

Byl ostatně problém s tím, jak vlastně novou republiku definovat. Jak se dozvíte v závěrečném rozhovoru, Československo v poválečných dohodách figuruje jako „historická jednota, která je dána zejména ve sféře hospodářské a dopravní“, jak to naformuloval Edvard Beneš.

Na druhou stranu možná bychom nebyli bývali tak tvrdohlaví, kdyby nám mocnář vyšel v úsilí o rovnoprávnost vstříc stejně jako Maďarům v roce 1867. Pro se rozhodl tak, a ne jinak, to se také dozvíte na stránkách tohoto speciálu.

Jak neotřesitelná tahle „historická jednota“ byla, se brzy ukázalo, ale to už je jiná otázka. Přinášíme vám výběr těch nejlepších článků, které na téma závěrečné habsburské éry v českých zemích vyšly na stránkách Živé historie a sesterského Tajemství české minulosti. 

A pochopitelně v nich nejde jen o politiku. Období, které jako symbol neměnných pořádků zastřešuje neuvěřitelná, takřka sedmdesátiletá vláda Františka Josefa I., bylo zároveň časem radikální proměny společnosti, která začala revoluční vlnou roku 1848 a kterou násilně přetrhla až válka. Tahle doba velkého technického, ekonomického i kulturního rozvoje v kombinaci s jistou starosvětskostí poměrů v mnohých vzbuzuje dojem zlatých i starých dobrých čase. Byly ale opravdu takové? I na to snad najdete odpověď na následujících stranách.

Pokud vás zajímá, co se na území Rakouska-Uherska dělo po jeho rozpadu v roce 1918, kupte si březnové číslo Živé historie. Přiblíží nezáviděníhodný osud posledního rakouského císaře Karla I., tahanice o hranice u nás i dění v Uhrách a Německém Rakousku. Zatím však vítejte v časech Františka Josefa!

Mgr. Andrea Poláčková, šéfredaktorka Živé historie