100+1 historie 10/2018

Zašifrovaná poselství pyramid
Výběr z obsahu: 
  • Říjen 1938
  • Nenecháš čarodějnici naživu
  • Zapomenutá Helena Bušová
  • Britské sufražetky
  • Kruté čekání na lásku


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Říjen 1938
Mnichovská dohoda okrájela rozlohu první republiky o rozsáhlá pohraniční území a prezident Beneš v reakci na to abdikoval

Nerozluštěná záhada monumentů
Sahaly vědomosti dávných stavitelů chrámů a pyramid podstatně dál, než si myslíme?

Nenecháš čarodějnici naživu
Hony na údajné ďáblovy služebníky jsou jednou z nejstrašnějších kapitol našich dějin

Egyptolog Flinders Petrie
Objevil významná egyptská pohřebiště, Achnatonovo sídelní město i unikátní písemnosti

Zapomenutá Helena Bušová
Život hvězdy ji nečekal: za války málem skončila v koncentračním táboře, po ní emigrovala

Kérka jako vlastenecký čin
Tetování patřilo v Evropě k stigmatům. Jenže pak jej Američané pasovali na projev politického názoru

Britské sufražetky
Bojovnice za rovná práva žen používaly k prosazení svých cílů poměrně radikální metody

Alberto Vojtěch Frič
Proč se mladíček z Čech vydal za kaktusy až do divokých pralesů Jižní Ameriky?

Fontána di Trevi
Nejslavnější římská fontána je úchvatnou barokní poctou nespoutanému oceánu

Kruté čekání na lásku
Ferdinand Peroutka prožíval v emigraci dlouhé měsíce trápení: za hranicemi totiž zůstala uvězněna jeho milenka

Jak se vraždí sultáni
Získat panovnický trůn nebyl v osmanské říši snadný cíl – zvlášť kvůli legitimizaci bratrovražd

Nechci být královnou!
Alžběta Bowes-Lyon se za druhorozeného prince Alberta původně vůbec provdat netoužila!

Neandertálští Prométheové
Pěstní klíny sloužily neandertálcům jako multifunkční nástroj a možná s nimi rozdělávali i oheň!

Revoluce i krvavé války
Nikdy se svět během pár let nezměnil tak radikálně, jako ve 20. letech 20. století

Čas truchlení i věšteb
Jak dříve vypadaly svátky spojující svět živých a mrtvých, které se slaví už od pohanských dob?

Správný Habsburk? Denně se modlí!
Co všechno museli ovládat mladí arcivévodové a arcivévodkyně? Jazyky, šerm i tanec

Zpět na 100+1 historie