100+1 historie 10/2019

Císař Nero: Krvavý kat křesťanů
Témata z aktuálního čísla: 
  • Spiknutí Pazziů
  • Ztracená hvězdička
  • Hříchy a zločiny císaře Nerona
  • Menu na Titaniku
  • Pramen mládí

Nejen Jakuzza
Japonské tetování zažilo obrovský vzestup na konci 19. století

Spiknutí Pazziů
Aby se osnovatelem atentátu stal papež, zajištěním byl pověřen arcibiskup a řezničinu provedli kněží!

Hitlerova Židovka
Šermířka Helene Mayerová byla zosobněním nordické rasy, jen měla židovský původ

Ztracená hvězdička
Něžná, v herectví civilní a křehká – moc víc toho o herečce Janě Romanové nevíme

Krutí nájezdníci?
V Evropě vnímáme mongolské hordy jako zhoubu. Jiní na ně ale vzpomínají jako na osvoboditele!

Hříchy a zločiny císaře Nerona
Opravdu dal zabít matku a dvě manželky? A skutečně nechal zapálit Řím?

Menu na Titaniku
Jak moc se lišil jídelníček v první a třetí třídě? Kolik potravin se vezlo v podpalubí?

Nápoj opilců i mystiků
Lidé jej vyráběli už od 7. tisíciletí před Kristem. Jak víno ovlivnilo naši kulturu?

Pramen mládí
Co vše skrývá slavný obraz Lucase Cranacha o hledání věčného života a krásy?

Napříč Amerikou
Pacifická železnice zanesla civilizaci do málo dostupných míst, ale způsobila i zkázu indiánů

Šaty od Rolného
Majitel úspěšné firmy sázel na věrné zaměstnance i na to, že je levnější než Baťa

První Evropan
Objev z Řecka přepisuje dějiny lidstva. Homo sapiens do Evropy přišel už před 210 tisíci let!

Hračka římských císařů
V druhé polovině 12. století se v nestabilních Čechách zájemci o knížecí stolec střídali

Řezníci i pouzí teoretikové
Komu z generálů 1. světové války medaile a epolety zastínily zdravý rozum?

Město bez ulic
Přelidnění a násilí sužovaly město Catalhöyük už v 7. tisíciletí před Kristem!

Ztraceni v Novém světě
Proč téměř polovina raných pokusů o kolonizaci Severní Ameriky skončila debaklem?

Zpět na 100+1 historie