100+1 historie 11/2017

Václav II.: Maniak na českém trůně?
Témata z aktuálního čísla: 
  • Chrám u Solného jezera
  • Král mnoha talentů i děsů
  • Amazonka z Birky
  • Nejnebezpečnější město Anglie
  • Relikviář svatého Maura


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Chrám u Solného jezera
Sto tisíc mormonů odešlo z Ohia, aby vybudovali vlastní město a v něm monstrózní Temple Square

Buldoček a jeho kočička
„Za největší úspěch považuji to, že jsem přesvědčil svou ženu, aby si mě vzala,“ řekl prý Winston
Churchill

Král mnoha talentů i děsů
Václav II. trpěl mnohými fobiemi, přesto povznesl zemi mezi nejbohatší království Evropy!

Špinavá tajemství minulosti
Zkamenělé exkrementy skrývají mnohá tajemství o životě našich předků i prehistorických monster

Jiří Dohnal
Divačky ho zbožňovaly jako vtipného milovníka, větší kariéru však udělal díky své komunistické legitimaci

Amazonka z Birky
Tisíc let starý hrob neukrýval kostru vikingského bojovníka, ale uctívané a úspěšné válečnice!

Lžikrálové
Nápad vydávat se za zázračně přeživšího následníka trůnu přinesl podvodníkům většinou bídnou smrt

Nejnebezpečnější město Anglie
Ve středověkém Londýně uměli žít! Nebo spíš umírat, jak dosvědčují archeologické nálezy z hřbitovů

Noční hlídka za bílého dne
Přehlídka vlivu a bohatství na slavném obraze Rembrandta van Rijna

Partyzán, špion i historik
Osudy Radomíra Luži, syna jednoho z vůdců protinacistického odboje, by vydaly na dobrodružný román!

Démon ze Sibiře
Jak se samozvaný léčitel a člověk mnoha vášní Rasputin dokázal vetřít do přízně carevny Alix?

Relikviář svatého Maura
Románský skvost na vlastní oči! Jak získal český stát druhou nejcennější movitou památku u nás?

Rovnoprávnost? Holý nesmysl!
USA vystavěly svůj blahobyt na práci milionů otroků, osvobození však vedlo jen k jiným formám vykořisťování

Země ztracených jmen
Jak se po Zakarpatské Ukrajině cestuje s prvorepublikovou mapou a cestopisem S. K. Neumanna ze třicátých let?

Čas dobyvatelů
První polovina 15. století se nesla ve znamení husitských válek a dalších mohutných střetů. Ale přinesla také vynález knihtisku!

Padouch, nebo světec?
Papež Pius XII. prý nenáviděl Židy, a proto nehnul ani prstem, když je nacisté vraždili po tisících.
Nebo to bylo trochu jinak?

Zpět na 100+1 historie