100+1 historie 2/2022

Smrt následníka habsburského trůnu
Témata z aktuálního čísla: 
  • Přelomové okamžiky
  • Múzy geniálního skladatele
  • Úspěšný filmový řemeslník
  • Globální závody ve zbrojení
  • Pražské ghetto

Přelomové okamžiky
Dostavba chrámu sv. Víta korunovala dílo, které zahájili už Lucemburkové

Temný princ Rudolf
Mohl syn císaře Františka Josefa I. změnit monarchii k lepšímu?

Když došly drobné
Snížení objemu oběživa nastartovalo ve středověké Evropě ekonomickou krizi

Múzy geniálního skladatele
Jakou roli hrála láska v díle a životě Antonína Dvořáka?

Vzestup módních návrhářů
Počátek minulého století přinesl revoluci v odívání: módu, jak ji známe dnes!

Úspěšný filmový řemeslník
Miroslav Cikán začínal jako pomocný dělník, ale vypracoval se až na režiséra!

Největší hříšnice
Proč musela manželka císaře, neblaze proslulá Valeria Messalina zemřít?

První básnířka v Čechách
Vestonie, nevlastní dcera alchymisty Kellyho, ale psala své básně latinsky

Šifra mistra Holbeina
Obraz Vyslanci skrývá mnohem víc informací, než se na první pohled zdá

Globální závody ve zbrojení
Nejčastějším motorem pokroku je paradoxně válka – kdy poprvé se tak stalo?

Hanebný konec „nového cézara“
Mussoliniho vláda skončila neslavně, byť ho Hitler až do konce podporoval

Pražské ghetto
Křivolaké uličky Josefova opřádají legendy, zažily však mnoho bezpráví a bolesti

Rvačky v ušlechtilém balení
Některé „společenské hry“ našich předků by dnes neprošly ani v uhlazeném podání

První světová pandemie
Justiniánský mor v druhé půlce 6. století mocně paralyzoval Evropu a Malou Asii

Nenápadná bojovnice
Ivana Tigridová stála ve stínu svého muže – ale právě díky ní mohl tak zářit

Ostrov rytířů
Malta se stala kvůli své strategické poloze významným hráčem velkých dějin

Zpět na 100+1 historie