100+1 historie 3/2021

Kdo skutečně byl tajemný Sámo?
Výběr z obsahu: 
  • Baťovský svět
  • Je libo kávičku?
  • Milovník na poslední chvíli
  • Zatrpklá královna
  • Duše plná úzkostí

Baťovský svět
Unikátní kolorovaná fotografie zachycuje studenty Baťovy školy práce

Průkopníci bílé stopy
K ryze sportovním účelům začali lidé využívat lyže až v 19. století

Je libo kávičku?
Které státy a náboženství tento nápoj zakázaly? A jak to bylo s pitím kávy u nás?  

Velikonoční tragédie
Proč z tragického příběhu Hanče a Vrbaty zmizel třetí z aktérů?

Milovník na poslední chvíli
Františka Hanuse doběhla doba – v éře budování už si romantické hrdiny nezahrál

Zatrpklá královna
Marie Henrietta Belgická se v manželství s tyranem změnila k nepoznání

Iluze města světel
Francouzi na obranu před nálety vybudovali za Velké války hned tři falešné Paříže

Cizinec vůdcem Slovanů
Odkud se tajemný Sámo vzal, to zhruba víme. Byl však skutečně kupcem?

Sčítání lidu
Bruegel do betlémské scény zakomponoval aktuální odkazy na habsburský útlak

Duše plná úzkostí
Sigmund Freud, otec psychoanalýzy, sám trpěl nejrůznějšími strachy a obsesemi

Poslední mexický císař
Proč skončil Maxmilián I., bratr císaře Františka Josefa I., před popravčí četou?

Smrtonosné živly
Zemětřesení, erupce, povodně… Lidstvo bylo vůči živelním katastrofám vždy velmi zranitelné

Otec delikátních chutí
Šéfkuchař Auguste Escoffier dosadil francouzskou kuchyni na gastronomickou špičku

Zrozený pro koně
Britský žokej a spisovatel Dick Francis miloval dostihový sport od útlého dětství

Pomíjivý čas prosperity
Dvacátá léta 20. století nemohla tušit, že na jejich konci přijde hospodářská krize

Polský hrdina, český vězeň
Život revolucionáře Kołłątaje představuje nedořešenou hádanku. Co má společného s českým Josefovem?

Zpět na 100+1 historie