100+1 historie 3/2022

Zrůdný projekt Lebensborn
Výběr z obsahu: 
  • Pokusy s raketami
  • Casanova na Duchcově
  • Posedlá popularitou
  • Keltské Stradonice
  • Vilemína Nizozemská

Pokusy s raketami
Ludvík Očenášek byl českým průkopníkem kosmonautiky

Projekt Lebensborn
Krutý experiment měl zalidnit Třetí říši dokonalými árijskými nadlidmi

Casanova na Duchcově
Jak vypadaly poslední roky slavného milovníka, dobrodruha a špiona?

Pojídači hříchů
Bizarní pohřební tradice dávala nebožtíkům možnost posledního očištění

Posedlá popularitou
Marie Burešová toužila po obdivu davů a filmové slávě – nikdy jí nedosáhla

Koření ve středověku
Proč zakázala církev v klášterech pepř? A kdy se k nám dostal zázvor a skořice?

Keltské Stradonice
Významné oppidum poničili hledači pokladů, i tak ale vydalo cenné svědectví

Génius odnikud
Gustav Mahler dělil pozornost mezi práci a tvorbu – na rodinu už nezbylo místo

Nenáviděný symbol stalinismu
Hotel Internacional je jednou z nejtypičtějších ukázek socialistického realismu

Vilemína Nizozemská
Suverénní panovnice se spoléhala jen na sebe – i dceři raději zaplatila ženicha

Moravští Lucemburkové
Jošt Moravský se o úřad markraběte nehodlal dělit ani s vlastním bratrem

Zápas, který nešel vyhrát
Hokejista Boža Modrý skončil ve spárech komunistické zvůle zcela nevinně

Když spánek léčil
Antické asklepiony fungovaly i na principu sugesce a placebo efektu

Pohádka bez šťastného konce
Belgická královna Astrid se svou krásou i tragickým osudem podobala Lady Di

Pod vládou dvou knížat
Vklíněná mezi Francii a Španělsko je Andorra 6. nejmenší stát Evropy

Bez omezení a předsudků
Jeanette Thurberová výrazně ovlivnila historii amerických hudebních institucí

Zpět na 100+1 historie