100+1 historie 3/2024

Emil Hácha
Výběr z obsahu: 
  • 100+1 záhad, zajímavostí a faktů
  • Poskvrna Svaté země
  • Meč boží
  • Nezkrotná pavoučice
  • Žalářníkem proti své vůli

100+1 záhad, zajímavostí a faktů
Aktuality ze světa historie i události dávno minulé

Zrádce, zbabělec, nebo oběť?
Proč protektorátní prezident Emil Hácha nepodal demisi ani za heydrichiády?

Až do podsvětí
Božský pěvec Orfeus svou milovanou Eurydiku ze spárů smrti nevyrval

Poskvrna Svaté země
Křižák Renaud ze Châtillonu zradil, koho mohl – a to ho stálo svobodu i život

Věčný tulák
Charlie Chaplin uchvátil celý svět, z USA ho však vykázali

Důvěrníci Otce vlasti
Buškové z Velhartic stáli věrně po boku Karla IV. po velkou část jeho vlády

Málem paní Hitlerová
Winifred Wagnerová se dobře provdala a potom už šlo vše snadno

Meč boží
Kariéru Olivera Cromwella odstartovalo náboženské vidění

Fort George
Jedna z největších vojenských pevností světa leží na skotské Vysočině

Nezkrotná pavoučice
Hříšná tanečnice Lola Montez dostala nejedno mužské srdce do kolen

Depresivní milovník krásy
Julius Zeyer nedokázal skloubit svůj citový život s požadavky doby

Případ Formis
Reinhard Heydrich u nás nechával vraždit nepohodlné lidi už před válkou

Antická Wikipedie
První encyklopedii všech dob sepsal historik a filozof Plinius Starší

Žalářníkem proti své vůli
Jak se stal italský intelektuál Cola di Rienzo vězněm arcibiskupa Arnošta z Pardubic?

Vejce a my
Patří neodmyslitelně k velikonočním pokrmům, ale mají i hlubokou symboliku

Vládci i obchodníci
Než Armény zotročil Řím a poté Osmani, ovlivňovali světový obchod i politiku

Zpět na 100+1 historie