100+1 historie 6/2018

Skandál na českém trůnu
Výběr z obsahu: 
  • Husitský král
  • Korunovace Alžběty II.
  • Smrt prchlivého vládce
  • Chraň nás od zlého!
  • Osvoboditel, nebo jen vítěz války?


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Korunovace Alžběty II.
Když se před 65 lety stala královnou, poprvé obřadu přihlížely i miliony lidí u televizních příjmačů!

Ticho!
Sultán Mehmed II. nacházel bezpečí jen ve svém paláci. Sluhové na něj nic prozradit nemohli: byli hluší!

Masakr ve Sandby Borgu
Hrůzné scény vyvstaly před švédskými archeology při průzkumu raně středověké švédské pevnosti
 
Pro Matičku Rus
Těrecký kozák Ašinov hledal pro cara opěrný bod v Africe, jeho dobrodružství však skončilo ostudou

Smrt prchlivého vládce
Skon sebejistého knížete Břetislava II. z rodu Přemyslovců dodnes obklopují nejasnosti

Agent StB
Vítězslav Vejražka sice hrál postavy správných chlapů, on sám byl ale naprosto bezcharakterní

Chraň nás od zlého!
Kouzelná moc amuletu ochrání svého nositek, musí jej však nosit u sebe

Husitský král
Jiřík z Poděbrad neměl nijak urozený původ, přesto to dotáhl na český trůn. Jak se mu to povedlo?

První skutečná volba
Obraz Zvolení Jiřího z Poděbrad za krále českého namaloval Václav Brožík v roce 1897 k výročí
slavné události

Osvoboditel, nebo jen vítěz války?
Král Brian Boru v bitvě u Clonfartu osvobodil irské kmeny před vikingskými uchvatiteli. Nebo ne?

Lidé na špinavou práci
Vyděděnci společnosti, podřadní a opomíjení, nečistí… Své „nedotknutelné“ zná historie mnoha národů

Jak obelstít štěstěnu?
Lidé už přes dva tisíce let ochotně pokoušejí štěstí v kostkách. Na férovou hru ale nikdo moc nemyslel

Lidé z maringotek
Antonín Kludský začínal jako potulný kejklíř, jeho syn a vnuk stvořili gigantický podnik se stovkami
zvířat!

Chrysler Building
Jako první mrakodrap na světě pokořil výšku Eiffelovy věže. Prvenství mu však dlouho nevydrželo

Jak se žilo ženám
Středověk viděl v ženách buď ztělesnění hříchu, nebo světici – každopádně  bytost podřadnou

Revoluční léta
Jaká byla 2. polovina 18. století? Evropa zažívala mohutné otřesy společenské i přírodní, Amerika bojovala za nezávislost

Zpět na 100+1 historie