100+1 historie 8/2019

Krvavá válka o trůny
Výběr z obsahu: 
  • Most na zabití
  • Herečka malých rolí
  • Peklo za mřížemi
  • Jídelníček Římanů
  • Drahá neutralita

Most na zabití
Skvost osmanské architektury, který Mostar zdobil téměř pět set let, zasáhlo během války v Bosně a Hercegovině na šedesát granátů

Slavní šermíři
Někteří prosluli výjimečnou technikou a neuvěřitelnou mrštností, jiní si své triumfy prostě vymysleli

Krvavá válka královen
Proč nechala po letech věznění Alžběta I. popravit svou příbuznou, skotskou panovnici Marii Stuartovnu?

Herečka malých rolí
Anna Gabrielová hrála ve filmu už jako dítě, ale od vysněné kariéry ji navždy odřízli komunisté

Alkoholy s ručením omezeným
Mohli jste po nich dostat halucinace nebo skončit v hrobě. Proč tyto šílené nápoje naši předkové vůbec pili?

Jan Zhořelecký
Nejmladší syn Karla IV. lavíroval mezi oběma svými mocnými a ambiciózními bratry – proč ho znenadání zastihla smrt?

Peklo za mřížemi
Čím znepříjemňovali bachaři trestancům život? V některých věznicích téměř nebylo možné přežít!

Jídelníček Římanů
Čím si krmili břicha prostí obyvatelé římské říše? Naprostý základ tvořily tři suroviny: obilí, víno a olivy

Holandská přísloví
Pieter Bruegel starší dokázal do slavné malby zakomponovat přes sto nejrůznějších dobových pořekadel, rčení a idiomů

Šťastlivec Davis
Neměl příslušné vzdělání, ale zato měl peníze – hodně peněz. Díky nim mohl financovat úspěšné vykopávky v Údolí králů

Skvosty z pokladnic
Nejkrásnější klenoty králů a královen – tiáry Alžběty II., perly španělských Habsburků i náhrdelník Marie Antoinetty

Drahá neutralita
Irsko se druhé světové války neúčastnilo, přesto na něm ulpělo podezření ze zrady a jeho lodě potápěli Němci i Spojenci

Tmáři, nebo šiřitelé vzdělanosti?
Jezuity naše historie příliš nemiluje, tento řád se však proslavil zejména svou misijní činností

Josef Kořenský
Povoláním učitel na pražské dívčí škole nejen cestoval po celém světě, ale navíc o tom poutavě psal

Křehká stabilita
Břetislav I. dopřál českému knížectví ve druhé polovině 11. století alespoň na čas klid – zavedl totiž stařešinský řád

Zpět na 100+1 historie