100+1 historie 9/2021

Karlštejn plný mýtů
Výběr z obsahu: 
  • Ejhle, turista!
  • Karlův Nebeský Jeruzalém
  • Být připraven!
  • Upíři z Balkánu
  • Obyčejná statečnost

Ejhle, turista!
Už v 19. století čelil Egypt náporu návštěvníků dychtících spatřit slavné pyramidy

Idol i zrádce
Generála Lafayetta v USA milovaly davy, nejkrušnější čas ale prožil na Moravě

Karlův Nebeský Jeruzalém
Karlštejn se původně nelišil od jiných královských sídel – kdy se stal schránou na relikvie?

Otec našich komedií
Václav Wasserman psal scénáře nejslavnějších prvorepublikových a protektorátních filmů

Být připraven!
Fyzickému cvičení se lidé věnovali už od starověku – pomáhalo jim získávat cenné výhody

Svatá Ludmila
Vraždu babičky svatého Václava máme skvěle zdokumentovanou – dá se ale kronice věřit?

Upíři z Balkánu
Epidemie vampyrismu v 18. století zaměstnávala i úředníky habsburské monarchie!

Exotické a erotické snění
Obraz Sen od Henriho Rousseaua zavádí diváky do džungle potlačovaných tužeb

Démonický Rasputin
Jak si pouhý mužik a samozvaný léčitel dokázal podmanit carskou rodinu?

Pijavice pro všechny
Pouštění krve platilo za oblíbenou léčbu – pijavky byly kvůli ní málem vyhubeny
 
Minotaurus požírající panny
Proč bohémský malíř Picasso zničil život tolika ženám, které ho milovaly?

Přátelství, nebo láska?
Zvláštní vztah mezi Sofií Podlipskou a básníkem Vrchlickým měl jednu oběť – její dceru

Obyčejná statečnost
Rodina Marie Moravcové věděla, jak pomáháním protinacistickému odboji riskuje – přesto necouvla

Pakt s ďáblem
Spisovatel Bulgakov nešetřil bolševický režim ani Stalina kritikou – přesto přežil čistky

Herbert Lom
Světově nejúspěšnější herec českého původu utekl před nacisty do Anglie – a už tam zůstal

Od normalizace k revoluci
Volání po rozvolnění socialismu zaznívalo stále hlasitěji – komunistický režim nakonec padl

Zpět na 100+1 historie