100+1 historie Speciál léto 2017

Záhady temného středověku
Témata z aktuálního čísla: 
  • Divoký Otec vlasti
  • Na hradě je láska!
  • Matylda
  • Chceš-li manželku, unes si ji!
  • Přišli a už neodešli


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Divoký Otec vlasti
Na turnaji málem zemřel!

Zlá doba pro čarodějnice
Jak to bylo s Kladivem?

Na hradě je láska!
Rytíři a jejich dámy

Temnota nad církví
Tři papežové a Jan Hus

Taneční mor
Nutil lidi utancovat se k smrti!

Matylda
Dáma, za kterou sám císař přišel s prosíkem

Koruna království z cihel a malty
Jak vznikala pražská města?

Chceš-li manželku, unes si ji!
Rodinné tradice Přemyslovců

Otloukánci středověku
Jak žili tehdejší Židé?

Přišli a už neodešli
Čechy patří Habsburkům!

Dobrou chuť ve středověku
A umyjte si ruce

Potřební, ale neoblíbení
Ve staropražské katovně

Nejdelší válka
Hádku králů musela vyřešit chudá slečna

Němí svědkové minulosti
Jaké hrady jsou v Čechách nejstarší?

Za Boha a za peníze
Hříchy i naděje křížových výprav

Zpět na 100+1 historie Speciál