100+1 historie Speciál podzim 2023

Neznámé osudy české šlechty
Výběr z obsahu: 
  • Nejvlivnější šlechtična
  • Itálie s testamentem v kapse
  • Obraz moci české koruny
  • Ve znamení vinařských nožů
  • Byli Lamingerové Češi?

Nejvlivnější šlechtična
Dramatický příběh krásné Polyxeny z Lobkovic

Potomci bohů?
Vymyšlení předkové šlechtických rodů

Pod zářící hvězdou
Proč rod Šternberků „nezná západu“

Kam za kulturou
Mimořádné akce na našich hradech a zámcích

Itálie s testamentem v kapse
Jak Fridrich z Donína málem skončil v italské karanténě

Páni, rytíři a „cizáci“
Které rody tvořily elitu a byla naše šlechta nejbohatší?

Urozená láska
Zamilovaná i uražená hraběnka Černínová

Obraz moci české koruny
Erbovní síň na hradě Lauf

Národ sobě
Vzniklo Národní divadlo bez účasti dobových elit?

Ve znamení vinařských nožů
Vojáci, politici i představitelé církve z rodu Ditrichštejnů

Eleonora a Božena
Podivné okolnosti vzniku dedikace slavné Babičky

Byli Lamingerové Češi?
Nečekané osudy proklínaného rodu

Lomikare, Lomikare!
Vznik mýtu o hrdinovi, vrahovi a boží pomstě

Knížecí pár s loveckou společností
Hluboká jakožto zámek Windsor po česku

Justiční oběť rudolfínské doby?
Vzestup a strmý pád oportunisty Jiřího z Lobkovic

Pánové a rytíři
Heraldická výzdoba Klaudiánovy mapy

Vendeta po česku
Příběh loupeživého rytíře Mikuláše

Pár moudrých rad
Rady Ludvíka z Pernštejna mladým šlechticům

Zpět na 100+1 historie Speciál