100+1 historie Speciál zima 2022

Králové a královny českých zemí
Výběr z obsahu: 
  • Čeští králové
  • Mezi dvěma světy
  • Kariéra královského bastarda
  • Italská renesanční móda
  • Tvrdohlavá královna


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Čeští králové
Poznejte zásadní mezníky našich dějin

Dvě ženy krále dvojího lidu
Početná rodina Jiříka z Kunštátu a Poděbrad

Podivná bitva Přemysla Otakara II.
Kdo opravdu zradil u Kressenbrunnu?

Mezi dvěma světy
Pravda a mýty o mocné vládkyni Marii Terezii

Děti velké císařovny
Proč Josef II. nesnášel vlastní matku?

Kariéra královského bastarda
Vzestup a pád levobočka Jana z Moravy

Těžký život královny
Jak vypadala ideální panovnice a co ji formovalo?

Urozená svatba
Velkolepá oslava na dvoře krále Matyáše Korvína

Italská renesanční móda
Co si obléknout na urozenou svatbu?

Hřích železného krále
Podivné okolnosti upálení urozeného Beneše ze Cvilína

Podnikání s korunkou
Proč moravská markraběnka provozovala nevěstince?

Tvrdohlavá královna
Životní příběh naší nejznámější a nejvýraznější královny

Čeští předkové královny
Jaké příbuzenské vazby pojily anglický a český dvůr?

Jak rodí královna
Ve středověké Praze možná došlo k úspěšnému císařskému řezu

Poslední český král
Smutný životní příběh Habsburka Karla I.

Rodinné strasti krále Přemysla
Jakou cenu zaplatili blízcí velkého vládce za jeho úspěch?

Mužatka na trůnu
Nedoceněná politička Marie Habsburská

Zpět na 100+1 historie Speciál