100+1 Speciál zima 2013

Malý atlas světa
Témata z aktuálního čísla: 
  • Kolumbie
  • Angola
  • Etiopie
  • Japonsko
  • Nový Zéland
  • Filipíny


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Vietnam
Veškeré dění ve Vietnamu je stále podřízeno jednostrannému diktát

Demokratická republika Kongo
Už od 50. let minulého století se situace zdejších lidí trvale zhoršuje

Filipíny
Každý rok mezi červencem a říjnem je většina ze sedmi tisíc filipínských ostrovů postižena některým ze zhruba dvaceti tajfunů

Svazijsko
Svazijsko čelí ekonomické krizi a epidemii AIDS v podmínkách jedné z posledních absolutistických monarchií světa

Uruguay
V mnoha ohledech je Uruguay zemí, které by leccos mohly závidět i ty nejvyspělejší světové mocnosti

Kyrgyzstán
Dvacet let po získání samostatnosti se Kyrgyzstán stále potýká s nefungující ekonomikou

Angola
Bez přehánění lze říct, že v zemi dnes žije jen hrstka lidí, kteří pamatují doby bez násilí a vraždění

Bhútán
Bhútánci si zatím svoje kulturní a přírodní bohatství před světem bedlivě střeží

Bhutan - Tygří hnízdo

Etiopie
Etiopie při současném stupni organizace nedokáže uživit ani vlastní lidi

Arménie
Země s bohatou kulturou a historií má dnes jen pětinu historické rozlohy

Bolívie
Těžilo se zde nejprve stříbro, potom cín a dnes země těží z obrovských rezerv zemního plynu

Středoafrická republika
Středoafrická republika upoutala zájem zahraničí chudobou i krutostí svých prezidentů

Kazachstán
Na kazašských stepích byl pravděpodobně poprvé zkrocen a domestikován kůň

Japonsko
Tato země dnes řeší zásadní problém – jak zachránit národ, jehož děti odmítají mít děti

Japonsko - Fuji

Uganda
Obyvatelé Ugandy mají bohaté zkušenosti s občanskou válkou i vražednými povstaleckými skupinami

Nový Zéland
Nový Zéland má jednu z nejvyšších životních úrovní na světě

Peru
Peru má obrovské přírodní bohatství, ale většina jeho obyvatel z této skutečnosti nic nemá

Turkmenistán
Kult osobnosti Saparmurata Atajeviče Nijazova se v mnohém vyrovnal uctívání Stalina

Alžírsko
Krátkodobá existence nezávislého Alžírska je poznamenána vojenskou diktaturou a občanskou válkou

Andorra
Zatímco v Evropě vznikaly a zanikaly říše a měnila se politická zřízení, život ve zdejších horách zůstával po staletí stejný

Tchaj-wan
Před 60 lety se Tchaj-wan odtrhl od komunistické Číny, která jej dodnes považuje za svoji součást

Gruzie
Moderní Gruzie je plná paradoxů. Důležitou úlohu zde má ropa, jíž ale v zemi není ani kapka

Libye
Občanská válka v roce 2011 uvrhla zemi opět v chaos

Fidži
Koncem 19. století se prostřednictvím britské koloniální správy dostalo na Fidži množství rodilých Indů

Fidži - Domorodkyně

Kolumbie
Kolumbie ovládá možná až 80 % světového kokainového trhu

Moldavsko
Poslední dvě desetiletí se tento stát potácí na hranici přežití

Zpět na 100+1 Speciál