100+1 zahraniční zajímavost 8/2024

Mytický labyrint Knóssos
Výběr z obsahu: 
  • Čína v troskách
  • Za oponou kouzel
  • Zlato ze zahrádky
  • Město špatné pověsti
  • Tálibán na YouTube

Věda a technika

Čína v troskách
Stavební boom asijské velmoci je u konce. Vyrostla tak města duchů a domy, jež se hroutí před očima

Mléko zamrzlé v čase
Plechovka z roku 1907 ukázala, že z nutričního hlediska se tehdejší mléko od dnešního nápoje příliš nelišilo

Za oponou kouzel
Řada přírodních jevů působí až neuvěřitelně. Ve skutečnosti však mají velmi jednoduchá vysvětlení

Věčná jména
Pokud se jméno vynálezce neoddělitelně spojí s jeho objevem, jedno má zaručeno: Nebude nikdy zapomenut

Zakázané umění  
Zatímco magie v minulosti náležela k vysokým vědám, čarodějnictví sloužilo nižším účelům a krutě se trestalo

Příroda a cestování

Zlato ze zahrádky
Javorový sirup se stal symbolem Kanady, ale jeho úžasnou chuť si oblíbili také sousedé ze severu USA

Přirození kanibalové
Přežití je v přírodě na prvním místě – a řada živočichů kvůli němu neváhá ani pozřít vlastní příbuzenstvo

Město špatné pověsti
Keňská Mombasa měla kdysi vinou zločinu tak špatnou pověst, že se jí turisté vyhýbali. Situace se však mění

V sevření mocností
Před druhou světovou válkou patřila historická Karélie Finsku. Dnes ovšem z velké části náleží Ruské federaci

Soupeř na talíři
Šimpanzi se nebojí kanibalismu a požírají například maso zabitých členů cizích tlup

Historie a společnost

Královský labyrint
Před pěti milénii vznikla na Krétě nejstarší vyspělá civilizace Evropy. A její srdce tvořil palác Knóssos

Tálibán na YouTube
S pomocí loajálních influencerů šíří Tálibán pozitivní, nicméně falešný obraz extrémního islamistického režimu

Papež se svolením
Ačkoliv se volba papeže jeví jako záležitost katolické církve, dlouhá staletí nad ní měli právo veta světští vládci

Recepty čarodějnic
Protokoly z procesů s čarodějnicemi popisují čáry a nekalé rejdy, receptář kouzel v nich ovšem chybí

Démon alkohol
Alkohol se v naší kultuře rozšířil natolik, že už ho nevnímáme jako drogu. Proč je jeho pití tak příjemné – a ničivé?

Zpět na 100+1 zahraniční zajímavost