Časostroj 3/2016

Jak Caesar ovládl celý Řím?
Témata z aktuálního čísla: 
  • Mrazivý souboj o přežití
  • Masopust nebyl půst
  • Letecké stroje, které nelétaly
  • Svatá Anežka Česká
  • Podivná povolání z časů minulých



Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Mrazivý souboj o přežití
Shackletonova expedice napříč Antarktidou

Masopust nebyl půst
Nejveselejší svátek našich předků

Letecké stroje, které nelétaly
Seznam se s neznámými koumáky a jejich marnými pokusy o ovládnutí oblohy

Svatá Anežka Česká
Povypráví ti o nelehkém životě princezen

Podivná povolání z časů minulých
Proč se nestaneš madame toilette, hadrářem ani brabenářem? A proč tě to nemusí mrzet?

Zpět na Časostroj