Časostroj 4/2019

Jak bojovali rytíři
Témata z aktuálního čísla: 
  • Přidej se ke Kanadské jízdní policii!
  • Rozhovor s Isabelou Kastilskou
  • Neznámé vynálezy slavných vynálezců
  • Hej, kdo volá?
  • Nejhorší povolání historie


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Přidej se ke Kanadské jízdní policii!
Budeš řídit auto, koně i psí spřežení

Rozhovor s Isabelou Kastilskou
Královna, která objevila Ameriku

Neznámé vynálezy slavných vynálezců
Upadly do zapomenutí nebo se neujaly

Hej, kdo volá?
Kdy začali Češi telefonovat?

Nejhorší povolání historie
Jak se žilo ochutnávačům?

Zpět na Časostroj