I. světová 1/2015

Naši ponorkáři v boji za císaře pána
Výběr z obsahu: 
  • Korzárská pouť plachetnice Seeadler
  • Americko-švédský ponorkový pravěk
  • Letecké rakety Le Prieur
  • Židovští uprchlíci z Haliče
  • Volyňští Češi ve válce


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Čeští ponorkáři
I když skromný ponorkový program Rakouska-Uherska vyžadoval jen nemnoho námořníků,
vždy se našel dostatek dobrovolníků toužících po vyšším žoldu i dobrodružství – a mezi nimi též
řada Čechů!

Paul von Hindenburg
Polní maršál Paul von Hindenburg platí za jednu z nejznámějších postav německé moderní historie. Populární vojevůdce z dob Velké války však zápolil i na politických kolbištích své doby. Obstál i tady?

Korzárská pouť plachetnice Seeadler
Prvním a patrně nejznámějším korzárem Velké války se více méně shodou náhod stal křižník Emden. Císařova flotila však v době spalovacích motorů vyslala do akce i jednu bojovou plachetnici!

Legionáři od Vladivostoku
Nepřehledná situace na konci roku 1917 donutila čs. armádu v Rusku uvažovat o novém označení stejnokrojů, jež do té doby vycházely z původního carského vzoru. Zrodila se nová uniforma

Německá obléhací děla
Výsledkem náročných výzkumů realizovaných světoznámou firmou Krupp se stal arzenál houfnic a moždířů ráže 280, 305 i 420 mm

Americko-švédský ponorkový pravěk
Ponorkové flotily USA i Švédského království se poněkud kuriózně chlubí společnými kořeny
z doby před první světovou válkou

Džihád jako válečná zbraň
Aby podnítil povstání muslimských obyvatel britských kolonií a ruské Střední Asie, vyhlásil panovník a chalífa v jedné osobě Mehmed V. Rešada islámskou svatou válku

Vyznamenání z rukou císaře Karla I.
Náš poslední císař si jasně uvědomoval, kolik krve zaplatilo jeho mnohonárodnostní vojsko za udržení fronty. Věrné muže proto hodlal motivovat patřičnou odměnou

Letecké rakety Le Prieur
První neřízené střely vzduch–vzduch s raketovým pohonem určily směr budoucího vývoje leteckých zbraňových systémů

Židovští uprchlíci z Haliče
Přestože utečenci z doby první světové války představovali první větší setkání obyvatel českých zemí s uprchlíky v moderních dějinách, zůstávají jejich osudy pozapomenuty

Katastrofa Nivellovy ofenzivy
Když se 16. dubna 1917 vrhla francouzská armáda do další velké akce, věřila její generalita v rozhodující průlom fronty. Velkoryse naplánovaný útok však skončil masakrem

Boj baterie L
Jaká bojová událost stojí za neskromným rčením ostrovanů o tom, že „bitva na Marně byla vyhrána u Néry“ a co se povedlo trojlístku statečných dělostřelců?

Volyňští Češi ve válce
Pod kterým praporem táhli „Volyňáci“ před sto lety do bojů Velké války a jaké byly další osudy
této vzdálené čs. výspy na východě?

Zpět na I. světová (extra VÁLKA)