I. světová 1/2016

Mohli Němci vyhrát válku?
Výběr z obsahu: 
  • Mohlo Německo zvítězit?
  • Bandité Pancha Villy
  • Martin K.III vs. DFW T.28
  • Život v těpluškách
  • Dreadnoughty US Navy


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Mohlo Německo zvítězit?
Zásadní strategické chyby, kterých se dopustilo německé velení a které vedly k porážce císařství

Broad Fourteens 1914
Námořní bitva, v níž jediná německá ponorkadokázala potopit hned tři britské křižníky

Bandité Pancha Villy
Právě od bojů s jeho muži v roce 1916 se datuje vznik moderní americké armády

René Fonck (1894–1953)
Příběh vůbec nejúspěšnějšího stíhacího pilota Dohody

Itálie 1914–1915
Jejímu vstupu do války na straně Dohody předcházelo dlouhé a vychytralé lavírování

Martin K.III vs. DFW T.28
Duel německé a americké ministíhačky

Seaforth Highlanders 1915
Výstroj a výzbroj příslušníka jednoho tradičního skotského pluku

Osmanská armáda
Jak byli sultánovi vojáci na válku připraveni a jak si vedli na frontě?

Život v těpluškách
Domovem našich legionářů se během ruské anabáze staly železniční vagony. Jak se v nich bydlelo?

Jaroslawice 1914
Poslední velký střet rakousko-uherské a ruské jízdy na východní frontě

Vznik RAF
Dramatické okolnosti vzniku Královského letectva v letech první světové války

Americký Doughboy
Přehledná grafi ka s řadou zajímavostí o amerických vojácích ve Francii 1917–1918

Dreadnoughty US Navy
Těchto ocelových obrů mělo americké námořnictvo ve výzbroji téměř dvě desítky, do námořních
bitev však nezasáhl ani jeden z nich

Zpět na I. světová (extra VÁLKA)