I. světová 1/2018

Horští myslivci
Témata z aktuálního čísla: 
  • Horští myslivci
  • Maršálové SSSR za Velké války
  • Kamuflážní vzory
  • Německá železniční děla
  • Americké brokovnice


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Horští myslivci
Jakou taktiku, výstroj a výzbroj používaly speciální jednotky centrálních mocností určené pro boj
v horách?

Otakar Husák
Tento čs. legionář prošel naším zahraničním vojskem v Rusku i ve Francii a řadil se k čelním představitelům odbojového hnutí

Maršálové SSSR za Velké války
Někteří nejvyšší velitelé Rudé armády z let 1941–1945 sbírali první zkušenosti už v boji za
cara Mikuláše II.

Kamuflážní vzory
Během první světové války se objevily první vážné pokusy zamaskovat techniku či navrhnout stejnokroj, v němž by voják splynul se svým okolím

Aktuality
Novinky a zajímavosti ze světa i naší země

Bitva na Sommě německýma očima 1916
Jak vnímali jedno z největších střetnutí Velké války pěšáci císaře Viléma II.?

Vojáci britského impéria
Zajímavé fotografie zachycují poddané Jeho Veličenstva na západní frontě v boji i chvílích odpočinku

Německá železniční děla
Vilémovská říše nasadila do boje celou řadu kanonů velkých ráží, které původně měla využít Kaiserliche Marine

Mírová jednání
V průběhu války proběhla celá řada ofi ciálních i tajných schůzek, na nichž se představitelé obou stran snažili ukončit krveprolití

Operace Albion 1917
Německá armáda provedla za pomoci námořnictva smělou obojživelnou operaci na Baltu

Americké brokovnice
Vojáci USA nasadili v roce 1918 zbraň, o níž Berlín tvrdil, že je nehumánní a odporuje obyčejům
a zvyklostem války

Rakousko-uherské výkonnostní odznaky
Barevné šňůry i spony na uniformách c. a k. vojáků prokazovaly, že jejich nositel splnil některou
z celé řady odborných zkoušek

Šrapnelový šok
Tisíce vojáků obou stran vyřadil v průběhu války z boje psychický stav, s nímž si dlouho nevěděli
odborníci rady

Zpět na I. světová (extra VÁLKA)