I. světová 1/2019

Německý tank A7V
Výběr z obsahu: 
  • Tank A7V
  • Italský ardita
  • Třída Tegetthoff
  • Domobranecké prapory v Itálii
  • Rusko-turecká fronta


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Tank A7V
Jak probíhal vývoj a první bojová nasazení pradědečka německých panzerů?

Vojenský řád Za velký sibiřský pochod 1920
Vzácná medaile z dob ruské občanské války má za sebou těžko uvěřitelný příběh

Italský ardita
Výstroj a výzbroj elitních vojáků z Apeninského poloostrova

Srbská armáda
Vojsko malého balkánského království se dokázalo více než rok bránit několikanásobné přesile

Replika obrněného vozu Romfell
Rozhovor s Josefem Křelinou, který si ve své garáži postavil funkční kopii rakousko-uherského obrněnce

Kořistní Medium Mark A Whippet 1918
V závěru války měla rakousko-uherská armáda možnost otestovat britský střední tank

Godwin Brumowski (1889–1936)
Nejúspěšnější c. a k. letecké eso vybojovalo během Velké války 39 potvrzených sestřelů

Aktuality
Novinky a zajímavosti ze světa i našich zemí

Třída Tegetthoff
Nejmodernější bitevní lodě habsburské monarchie během let 1914–1918 příliš akcí nezažily a po
většinu války rezavěly v přístavech

Zrod bitevního letectva
Němci nasadili v závěru konfl iktu pancéřovaný letoun, jenž útočil na pozemní cíle a dokázal odolat protiletadlové palbě

Domobranecké prapory v Itálii
Desetitisíce našich krajanů vstoupily do čs. zahraničního vojska až po 28. říjnu 1918, takže neměly po válce nárok na status legionáře

Rusko-turecká fronta
Osmanská říše nezaznamenala proti carskému impériu příliš úspěchů a po většinu války zůstala
v defenzivě

Zpět na I. světová (extra VÁLKA)