I. světová 1/2023

Pevnosti Velké války
Témata z aktuálního čísla: 
  • Pevnosti za války
  • Lehký kulomet Madsen
  • Obránci Jeruzaléma
  • Tambovské povstání
  • Rusko-britské soupeření

Pevnosti za války
Železobetonová monstra na některých místech dokázala odradit nepřítele od útoku

Smrt Rudého barona 1918
Okolnosti, za jakých zahynulo největší eso světové války, dosud nejsou zcela jasné

Rozvědčík České družiny
Seznamte se s nejznámějšími akcemi i výstrojí prvních ruských legionářů

Lehký kulomet Madsen
Slavná zbraň našla uplatnění také v rakousko-uherské armádě

Aktuality
Novinky z našich zemí i ze zahraničí

Frederick Libby
Americké eso sbíralo vítězství jako pozorovatel i jako pilot stíhačky

Obránci Jeruzaléma 1917
Působivý snímek zachycuje turecké vojáky, kteří měli hájit Svaté město proti Britům

Skra-Di-Legen 1918
Během málo známé bitvy se vyznamenali vojáci tří řeckých divizí

Válka v Severním moři
Jak se měnil charakter konfliktu na nejsledovanějším námořním válčišti?

Poklady v Belgii
Reportáž z návštěvy Královského muzea ozbrojených složek a vojenské historie v Bruselu

Tambovské povstání
Jedna z mnoha rebelií, s níž se museli bolševici během občanské války vypořádat

Artois 1915
Francouzská ofenziva zpočátku dosáhla nečekaných úspěchů

Gun Carrier Mk 1
První samohybné dělo se osvědčilo v jiné roli, než konstruktéři zamýšleli

Rusko-britské soupeření
Dvě velmoci dlouho soupeřily o vliv ve Střední Asii

Zpět na I. světová (extra VÁLKA)