I. světová 2/2013

Češi proti Američanům
Témata z aktuálního čísla: 
  • Češi proti kovbojům
  • Francouzská cizinecká legie
  • První vojenský parašutista
  • Zaživa pohřbený v pevnosti Přemyšl
  • Vzpoura v Boce kotorské
  • Válka o kolonie


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Češi proti kovbojům
Rakousko-uherští vojáci se na sklonku války setkali v zákopech západní fronty i na severu Itálie s novým nepřítelem – Američany

Francouzská cizinecká legie
Dnes elitní jednotka Francouzské republiky sloužila v bojích Velké války mimořádně obětavě

Verdun a boje o pevnost Fort de Vaux
Díky vojenské přesile Němci svůj krvavý zápas o jednu z verdunských pevností nakonec vyhráli, ovšem za cenu nesmírných obětí

Život v zákopu, díl II.
Vojáci západní fronty museli zápasit nejenom s nepřítelem, ale i vlastní vojenskou policí, polními soudy. Během války se proměnil jak důstojnický sbor, tak pohled prostého vojína na celou válku

Pistole a revolvery Centrálních mocností
Přestože trpěly obecným nedostatkem, dokázaly Rakousko-Uhersko i Německo vybavit své armády širokou paletou krátkých palných zbraní, nenahraditelných pomocníků v boji zblízka

První vojenský parašutista
Když plukovník Dupont zasvětil mladého poručíka Alessandra Tanduru do úkolů špionáže, dal mu na výběr v možnosti přepravy. Důstojník zvolil padák, čímž se stal prvním bojovým výsadkářem

Válka o kolonie
Německé císařství ztrácelo od počátku konfliktu jednu kolonii za druhou. Zabránit tomu nedokázal ani „Lev Afriky“ Paul von Lettow-Vorbeck

Vojenské identifikační známky II
Rakousko-uherská armáda vybavila své vojáky elegantní, ale ne zcela praktickou identifikační známkou

Zaživa pohřbený v pevnosti Přemyšl
Jen málokterý příběh prvoválečných hrůz může svou rafinovanou krutostí konkurovat osudu muže, jež strávil osm dlouhých let v samotě podzemí zničeného fortu San Rideau

Junkers J.I
Hugo Junker dodal německému císařskému letectvu stroj, jenž přestál pozemní ostřelování, čímž jako první letoun světa proto zvládal plnit roli bitevní podpory

Legionářské cestování po Transsibiřské magistrále
Bylo cestování československých legionářů pohodlnou projížďkou ruskými pláněmi či bojem o přežití?

Georges Guynemer
Sice druhý v počtu svých sestřelů, přesto však jasný vítěz v popularitě mezi francouzskou veřejností

Povstání v Boce kotorské
Vzbouřenci na lodích císaře pána měli silnou motivaci k rebelii, ale chyběl jim plán. Přišel s ním až přerovský rodák Franz Rasch, aby jej pak zaplatil vlastní životem

Rolls-Royce Armoured Car
Luxusní obrněný automobil? Britský výsledek předčil svou kvalitou, odolností i funkčností očekávání

Zpět na I. světová (extra VÁLKA)