I. světová 2/2015

Velký souboj stíhačů
Témata z aktuálního čísla: 
  • Gottfried Freiherr von Banfield
  • Boxerské povstání
  • Polská ženská dobrovolnická legie
  • Rok 1915 na západní frontě
  • C. a k. pěšák na počátku světové války


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Nejlepší stíhačka Velké války
Velké srovnání „výkřiků dobové techniky“ v oblasti letectví

Bitva u Sarikamiše
V prosinci 1914 vybojovala ruská vojska v nesmírně obtížných podmínkách zimního Kavkazu významné vítězství nad útočícími Turky

Gottfried Freiherr von Banfield
Příběh esa rakousko-uherského námořního letectva

C. a k. pěšák na počátku světové války
Jak vypadala uniforma pěšáka císařské armády v létě 1914?

Řecký válečný kříž
Válečné vyznamenání, které vzniklo v roce 1917 a které se uděluje dodnes

Boxerské povstání
Na sklonku 19. století zmítaly Čínou nepokoje vyvolané odporem k rostoucímu vlivu cizinců. Světové mocnosti pak vyslaly do říše středu expediční armádu, jež krvavou cestou obnovila jejich postavení

Evoluce britských tanků
Infografika, která vás seznámí s vývojem britských obrněnců z let první světové války

Německé stíhací hydroplány
Námořnictvo císařského Německa provozovalo na tehdejší poměry velice působivý arzenál povedených stíhacích letounů startujících z vodních ploch

Kaverny na Dúbravské
Hlavici V jakém stavu se nachází prvoválečné opevnění vybudované nedaleko Bratislavy?

Polská ženská dobrovolnická legie
Po skončení války musely nově vzniklé státy se zbraní v ruce hájit svoji nezávislost. V Polsku se pušek chopily dokonce i ženy

První italské tanky
Také Itálie zavedla do svého arzenálu v době první světové války prémiově tanky. Nejprve těžký FIAT 2000, poté lehký a úspěšný FIAT 3000

Rok 1915 na západní frontě
Druhý válečný rok přinesl nebývalý pokrok v technice i bojové taktice. Všechny ofenzivní pokusy na západní frontě ale nadále ztroskotávaly v zákopovém patu

Brestlitevský mír
Mírová smlouva mezi bolševickým Ruskem a ústředními mocnostmi, která v praxi znamenala vítězství Němců a Rakušanů na východní frontě

Zpět na I. světová (extra VÁLKA)