I. světová 2/2016

Vůdce čs. legií Radola Gajda
Výběr z obsahu: 
  • Generál Radola Gajda
  • Koně, muly a osli na frontě
  • Kroměřížští zeměbranci táhnou do boje
  • Potopení francouzské ponorky Foucault
  • Solidarita ve chvíli nejtěžší


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Generál Radola Gajda
Příběh úspěšného, ale kontroverzního vojevůdce československých legií v Rusku

Legendární piklhaubny
Ještě během počáteční fáze Velké války nosili němečtí vojáci tradiční zdobné přílby se špicí

Koně, muly a osli na frontě
Armádní štáby poslaly do pekla světové války nejen miliony mužů, ale také ohromné množství zvířat

Bitva na Drině 1914
Proč končily rakousko-uherské „trestné“ akce proti Srbsku pravidelně ostudným fi askem?

Mata Hari
Exotickou, ale především naivní špionku a kurtizánu zavedl osud až před francouzskou popravčí četu

Kroměřížští zeměbranci táhnou do boje
Krvavá, avšak úspěšná cesta záložníků od pětadvacátého pluku po bojištích světové války

Císař proti carovi 1904–1905
Konfl ikt mezi ruským impériem a japonským císařstvím napovídal, jak bude vypadat moderní
válka nového století

Potopení francouzské ponorky Foucault 1915
Námořní aviatici habsburské monarchie dokázali jako první na světě zničit podmořský člun

Lanchester AC versus Büssing A5P
Duel hbitého britského obrněného vozidla s neohrabanou německou mobilní pevností na čtyřech
kolech

Solidarita ve chvíli nejtěžší
Rakousko-uherské dobročinné fondy pro pozůstalé vydávaly množství různorodých dopisnic,
známek a pohlednic

Vývoj bombardovací taktiky
Aby letci dokázali vybombardovat nepřátelský cíl, museli překonat nástrahy přesného míření

„Mašiny“ Jeho Veličenstva
Zapomenutí britští motocykloví nadšenci a jejich obětavá služba vlasti na západní frontě

Ohnivá pěst armády
Vznik, vývoj i bojová historie nejtěžších zbraní z dělostřeleckého arzenálu Velké Británie

Zpět na I. světová (extra VÁLKA)